بهینه سازی چندهدفه رفتار ارتعاشی دسته موتور هیدرولیکی با استفاده از PSO با مرتب سازی نامغلوب
 


“”۱۱ |۱ |xQ=tW ’37۳ |xQwO ‘۱۴۰ “””QwDwtxDUO|W=aDQ= Q=DiQ |xiOyOvJ |R=Uxv}y@15. Lee, D.-H., Hwang, W.-S. and Kim, C.-M.

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0