شبیه سازی مقاله :A Hybrid Method for Mobile Agent Moving Trajectory Scheduling using ACO and PSO in WSNs با متلب

در این پست به شبیه سازی مقاله :A Hybrid Method for Mobile Agent Moving Trajectory Scheduling using ACO and PSO in WSNs با متلب پرداخته شده است و سعی شده تمامی جزییات در متلب مدل شود و نمودار های خروجی با مقاله همخوانی خوبی دارد که نشاندهد شبیه سازی خوب و بدون خطا است در زیر فیلم اجرایی کد متلب ارائه شده است.

خلاصه مقاله

شبکه های حسگر بی سیم (WSN) معمولاً با انرژی محدود و توپولوژی پیچیده شبکه ای که می تواند با معرفی یک گره عامل تلفن همراه کاهش یابد ، مشکل دارند. به دلیل وجود گره های بیشمار به ویژه در شبکه های مقیاس بزرگ ، عبور از همه گره ها برای کلکتور زمان بر است و تأخیر قابل توجهی در شبکه وجود دارد. بنابراین ، مسیر متحرک جمع کننده باید به خوبی برنامه ریزی شود تا به یک طول کوتاه تر برای جمع آوری کارآمد داده برسد. توجه زیادی به تغییر مسیر حرکت عامل تلفن همراه شده است ، اما نتیجه از نظر مصرف انرژی و تأخیر شبکه محدودیت هایی دارد. در این مقاله ، ما یک روش ترکیبی به نام HM-ACOPSO اتخاذ می کنیم که ترکیبی از بهینه سازی کلنی مورچه ها (ACO) و بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) برای برنامه ریزی یک مسیر حرکت کارآمد برای عامل متحرک است. در HM-ACOPSO ، میدان سنسور به خوشه ها تقسیم می شود و عامل متحرک با ترتیب توالی شده توسط ACO ، سر خوشه ها (CHs) را پیمایش می کند. گره لنگر هر CH در محدوده ارتباطات توسط عامل تلفن همراه با استفاده از PSO بر اساس توالی عبور انتخاب می شود. دامنه ارتباطات به صورت پویا تنظیم می شود و گره های لنگر برای بهبود عملکرد بیشتر در یک منطقه پوششی تکراری ادغام می شوند. نتایج شبیه سازی متعدد ثابت می کند که روش ارائه شده از نظر مصرف انرژی و کارایی جمع آوری اطلاعات ، از برخی کارهای مشابه بهتر عمل می کند.

برای دانلود فایل شبیه سازی کلیک کنید

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0