اثربخشی و بهره وری فن آوری RFID در مدیریت زنجیره تامین و سیستم کسب و کار

۱-        چکیده

مزیت RFID برای کمپانی هایی که بصورت آزمایشی آن را بکار بردند پیشرفت سریعتر در جهت اهداف در بهینه سازی پیشبرد زنجیره تامین می باشد. این تکنولوژی هنوز بصورت گسترده درک و بکار گرفته نشده و مقدار هزینه بر برگشت سرمایه آن برای بکاربردن با پیاده سازی آن فاصله زیادی دارد. بدین علت بسیاری از کمپانیها با این مشکل در تصمیم گیری مواجه می باشند که آیا اکنون RFID را بکار برند یا این که صبر کنند تا این تکنولوژی گسترش یابد. اکنون انگیزه قویی برای بکاربردن RFID در تبلیغات محیطی وجود دارد و این حقیقتی است که باعث شده کمپانی ها به این فکر بیافتند که RFID چه منافعی برای آنها داشته و چه زمانی باید برای برخورداری از مزایای RFID آن را بپذیرند.

جزییات فایل

شامل یک عدد فایل ورد و پی دی اف به تعداد ۱۹ صحفه

 

فهرست مطالب

۱-چکیده              ۱

۱-۱- مفهوم زنجیره تامین.. ۳

۱-۲- هدف زنجیره تامین.. ۴

۱-۳- زنجيره تأمين.. ۵

۲-مسائل انتخاب تأمین‌کننده ۷

۳-اثربخشی و بهره وری فن آوری RFID درمدیریت زنجیره تامین.. ۱۰

۳-۱- کاربرد  RFID در زنجیره تامین.. ۱۱

۴-شفاف سازی در زنجیره تامین      ۱۲

۴-۱- مدیریت فهرست موجودی.. ۱۲

۴-۲- به حداکثر رساندن فضای انبار ۱۲

۴-۳- به حداقل رساندن نقصان در کالاها ۱۲

۴-۴- مزایا برای مشتریان. ۱۳

۴-۵- نوآوری در سرویس دهی به مشتریان. ۱۳

۵-مزایای کاربرد RFID در زنجیره تامین.. ۱۳

۶-مشکلات و معایب RFID در زنجیره تامین.. ۱۵

۶-۱- تداخل: به دو صورت اتفاق می افتد: ۱۶

۶-۲- مسئله ایمنی: ۱۶

۶-۳- مشکلات اجتماعی: ۱۶

۶-۴- عدم وجود استانداردها: ۱۶

۷-وضعیت استفاده از فناوری RFID در ایران. ۱۷

۸-نتیجه گیری      ۱۸

۹-منابع    ۱۸

 

 

۱-۱- مفهوم زنجیره تامین

زنجیره تامین شامل همه مراحلی ست که بصورت مستقیم یا غیر مستقم در تحقق خواسته مشتری دخالت دارند. زنجیره تامین تنها شامل تولید کننده و تامین کننده نیست بلکه شامل حمل و نقل کنندگان، انبارها، خرده فروشان، و حتی خود مشتریان است. زنجیره تامین شامل همه فعالیت های درگیر در دریافت و تحقق خواسته مشتری است. برخی از این فعالیت ها عبارتند از توسعه محصول جدید، بازاریابی، عملیات، توزیع، امور مالی و خدمات به مشتریان.

20000 تومان – خرید
درباره این محصول نظر دهید !