اموزش حل ۱۴ ازمون در SPSS به صورت عملی

فایل زیر شامل  یک فایل ورد ۴۳ صحفه ای است.

Contents

۱-۱- مقدمه ای بر  اس پی اس اس… ۱

۱-۲- آزمون مک نمار (McNmar) 4

۱-۳- آزمون کوکران. ۶

۱-۴- آزمون کای دو ۸

۱-۵- آزمون فیشر: ۹

۱-۶- آزمون ويل کاکسون. ۱۶

۱-۷- آزمون کروسکال – والیس… ۱۸

۱-۸- مدل آماری t  دوگروه مستقل.. ۱۹

۱-۹- مدل آماری t  دوگروه وابسته (جفت گونه) ۲۳

۱-۱۰- آزمون مقايسه ميانگين چند جامعه(مستقل) ANOVA.. 26

۱-۱۱- آزمون من-ویتنی.. ۳۴

۱-۱۲- Requirements for repeated measures ANOVA.. 36

۱-۱۳- ضریب همبستگی پیرسون. ۳۹

۱-۱۴- ضریب همبستگی اسپیرمن.. ۴۰

۱-۱۵- آزمون رتبه ای فریدمن.. ۴۰

 

 

 

 

۱-۱- مقدمه ای بر  اس پی اس اس

 

اكنون مي‌خواهيم منوهاي برنامه را مورد بررسي قرار دهيم. روي منوي File كليك كنيد.

هدف از فرمانهاي منوي File كار با پرونده‌ها مي‌باشد. با استفاده از فرمانهاي موجود در اين منو مي‌توانيد پرونده‌هاي جديد ايجاد كنيد, پرونده‌هاي موجود را باز كنيد, پرونده‌ها را با فرمتهاي مختلف ذخيره كنيد, عمليات چاپ را انجام دهيد و از SPSS خارج شويد. در اين منو هنگام كار با بانكهاي اطلاعاتي بزرگ روي شبكه, براي كم كردن زمان خواندن اطلاعات, مي‌توانيد با امكان Cache Data يك كپي موقت از بانك اطلاعاتي فعال ايجاد كنيد.خارج از منو کليک کنيد تا بسته شود.

 

 

منوي Edit را باز كنيد.

از گزينه‌هاي منوي Edit براي كپي كردن داده‌ها, جابجايي در همان پرونده يا پرونده ديگر استفاده مي‌شود. علاوه بر اين از فرمانهاي منوي Edit براي جستجوي داده‌ها يا متن, و جايگزيني استفاده مي‌شود.

 

روي منوي View كليك كنيد.

با فرمانهاي اين منو, آرايش پنجره SPSS را تنظيم مي‌كنيد. براي نمايش يا پنهان سازي ميله ابزار(Toolbars), خط وضعيت (Statues bar), خطوط زمينه در صفحه كاربرگ (Gridlines), تغيير قلمها (Fonts), و عنوان مقادير (Value Labels) از فرمانهاي اين منو استفاده مي‌كنيم.

 

 

روي منوي Data كليك كنيد.

منوي Data داراي فرمانهايي براي كار با متغيرها است. اين منو داراي فرمانهايي براي تعريف و مرتب سازي متغيرها, كار با الگوها, رفتن به ركورد خاص, تركيب و جمع كردن پرونده‌ها و وزن‌گذاري ركوردها مي‌باشد. خارج از منو کليک کنيد تا منو بسته شود.

50000 تومان – خرید
درباره این محصول نظر دهید !