بررسی میزان آگاهی و استفاده مدیران از سیستم اطلاعات مدیریت در فرایند تصمیم گیری در شرکت های خدماتی و عوامل موثر بر آن

فایل حاضر شامل ۳۰ صحفه فایل ورد و پی دی اف می باشد

 

 مقدمه

در شرايط دائماً در حال تغيير ما نيز بايد تغيير نمائيم ، و گر نه بهاي سنگيني بابت عدم تغيير پرداخت خواهيم کرد.سازمان ها را در عصر جديد از بکار گيري سيستم هاي کامپيوتري و تکنولوژي اطلاعات و رسانه هاي پيش رفته گريز و گزيري نيست و آينده از آن آناني است که با شناخت دقيق و صحيح ، محاسن و معايب اين سيستم ها را موشکافانه مورد امعان نظر قرار داده و از تجربه ديگران درس بگيرند بدون اينکه هزينه هاي آن تجربه را مجدداً تقبل نمايند(ويلارد،۱۱،۲۱۱۲). دسترسي به کامپيوتر و تکنولوژي اطلاعات و رسانه هاي پيش رفته ، مولد شتاب فزاينده هست و شتاب ، اين تاثير را دارد که هر واحدي از زمان را که صرفه جويي مي شود از واحد قبلي آن با ارزش تر مي سزد . بدين ترتيب حلقه باز خورد مثبتي به وجود مي آيد که شتاب را شتاب مي بخشد.  گسترش سيل آساي کامپيوتر در دهه هاي اخير ، مهمترين تغيير را در نظام دانايي از اختراع چاپ در قرن پانزدهم يا حتي از اختراع خط به اين سو پديد آورده است . به موازات اين تغيير خارق العاده ، گسترش شبکه ها و رسانه هاي جديد آمده است که به همان اندازه شگفت انگيز است و کارش ، جابجا کردن دانايي و عناصر تشکيل دهنده آن يعني داده و اطلاعات است.آنچه که مديران در سطوح مختلف سازمان انجام مي دهند و همواره در فضاي آن حرکت مي نمايند ، تصميم گيري را مي توان جمع آوري و پردازش اطلاعات در نظر گرفت ( صرافي زاده،۱۳۸۱،۵۶)

داشتن اطلاعات دقيق ، مرتبط و به هنگام و سريع باعث بالا رفتن سرعت و دقت تصميم گيري شده و جلوي انتخاب بسياري از تصميمات نادرست را خواهد گرفت . در اين برنامه زماني ، يک مدير کار آمد بدون داشتن اطلاعات مورد نياز خود قادر به رهبري سازمان و رسيدن به اهداف از قبل تعيين شده نيست. (احمدنيا،۱۹،۱۳۹۱). امروزه تكنولوژي اطلاعات به ما كمك مي كند ديوارهايي را كه وظايف، محلهاي جغرافيايي و سطوح مديريتي را از هم جدا مي كنند فرو بريزيم و به ما اجازه مي دهد شبكه جديد از روابط را بين اعضاي سازمان و برون سازمان به وجود آوريم . مديران به منظور مواجهه با محيط و تحقق اهداف سازماني خود با مد نظر قرر دادن متغير هاي محيطي ضرورتاً بايستي محيط را تحليل و متغير هاي آن شناسائي و تدبير مناسب در بر خورد با آنها اتخاذ نمايند . اين امر مستلزم برخورداري از اطلاعات به هنگام درون و برون سازماني و نيز امکان بهره برداري بهينه از آنها را دارد.

رواج ريز کامپيوتر در ادارات ، با انتشار روز افزون محصولات جديد ارتباطي ، کامپيوتري و ذخيره سازي اطلاعات و تغييرات اساسي در روش اجراي امور اداري همراه بوده است در ابتدي کار از سيستم هاي کامپيوتري براي مکاتبات به صورت مستقل استفاده مي شد . اما به مرور زمان کامپيوتري ها به يکديگر مرتبط گرديدند . اين ارتباط به کاربران اجازه مي دهد نه تنها از فايلهاي مکاتبات به صورت مشترک استفاده نمايند بلکه مي توانند براي يکديگر پيام ارسال نمايند . سيستم اطلاعات مديريت در سه طرح مختلف سازماني و با بهره مندي از ابزار هاي نوين جمع آوري و پردازش داده ها مي تواند مديران را در جهت تحقق اهداف، ياري و پشتيباني نمايد .

بيان مسأله تحقيق

مديريت و تصميم گيري دو واژه نزديک به هم در مديريت و انجام امور سازمان مي باشند و بدون ترديد ، تصميم گيري ، مهم ترين کار مديران ارشد است که به آساني نيز مي توان در آن مرتکب اشتباه شد . اما اگر کل فرايند را به گونه اي متفاوت بنگريد وضعيت نيز فرق خواهد کرد.

اغلب مديران تصميم گيري را رخدادي منفرد مي پندارند که در يک لحظه مشخص از زمان به وقوع مي پيوندد. اما در حقيقت، تصميم گيري فرايند آميخته با بازي نهايي قدرت ، سياست ها ، اختلافات شخصي و تاريخچه سازماني است . رهبراني که قدرت تشخيص اين موضوع را دارند . تصميماتي به مراتب بهتر از آنهايي مي گيرند که کماکان بر اين تصور پاي مي فشارند که تصميمات ، رخداد هايي هستند تنها در کنترل ايشان . از همين رو است که گفته مي شود بعضي از فرايند هاي تصميم گيري موثر تر و کار آمد تر از بعضي ديگر هشتند ( گاروين ، ص ۶۴:۲۱۱۱) در اغلب مواقع ، تصميم گيران ، يک فرايند جانبدارانه را به کار مي گيرند که شايد غير بهره ورترين و ناکارا ترين راه براي انجام امور باشد . آنها تصميم گيري را بسان منازعه اي مي بينند که در آن به دفاع پردازش از راه کار هاي مورد نظر خود مي پردازند . اطلاعات را به صورت گزينشي ارائه مي کنند و با خودداري از ارائه داده هاي متضاد مي توانند موقعيتي متقاعد کننده فراهم آورده ، در برابر مخالف ايستادگي کنند . اما فرايند موثر تر وجود دارد که فرايند جستجو گر است.

در طي اين فرايند ، افراد مجموعه متنوعي از گزينه ها را پيش روي خود قرار داده و با همکاري يکديگر بهترين راهکار را جستجو مي کنند. هر چند در عمل اين رهبري است که تصميم نهايي را به كارمي گيرد اما فردي که در فرايند تصميم سازي مشارکت دارند ، بايد باور داشته باشند که ديدگاهشان در نظر گرفته شده و فرصت آن را يافته اند که بر تصميم نهايي تاثيري گذارند . موقع تصميم گيري ، دسترسي به اطلاعات دقيق، مرتبط ، صحيح و به هنگام ، عامل بسيار موثري است . هر قدر محيط پيچيده تر باشد سرعت و شتاب افزايش بيشتري پيدا مي کند و تصميم گيري مشکل تر مي شود . تنها چيزي که مي تواند تصميم گيري را سهل تر و عدم اعتماد را کاهش دهد اطلاعات مرتبط ، دقيق و به هنگام مي باشد . کيفيت اطلاعات و کارايي فرايند آن ، در صحيح ، مرتبط ، به موقع و مطلوب بودن آن جلوه گر مي شود. امروزه توسعه و پيچيدگي سازمانها تخصصي ، مديريت سنتي گذشته را غير کار آمد ساخته و سيستم هاي اطلاعات مديريت ، پديده ي است که مي توان آن را مشخص گذار از مديريت سنتي به مديريت « موثر جديد » دانست.

سرعت عمل مدير در تصميم گيري و درستي تصميم او بستگي تام به کميت و کيفيت اطلاعاتي دارد که در دسترس او قرار مي گيرد . همچنين با زخورد اطلاعاتي تصميم ، امکان اصلاح و غني سازي آنها را براي مديران فراهم مي سازد. مديران سنتي با حضور فيزيکي در محيط سازمان ، به کسب مستقيم اطلاعات مي پرداختند و با « آزمون و خطا » روشهاي مورد نظر را تجزيه مي کردند . شبکه اطلاعاتي آنها به تعداد معدودي افراد موثق ، که در نقاط حساس گمارده مي شدند ، محدود مي گشت و گاه نفوذ در اين گونه شبکه هاي اتطلاعاتي ، امکان خطي دهي به مديران را فراهم مي ساخت (مومني،۱۶،۱۳۸۷).

مکانيزم هاي قديمي اطلاعات مديريت ، پاسخگوي شرايط پيچيده حاضر نيست و نمي توان در بر خورد با مسائل بغرنج ، صرفاً به ذهنيات و يا گزارشات محدود و اقوال دست اندر کاران متکي بود . اداره امور به شيوه هاي موثر و کار امد ، مستلزم پردازش انبوهي از اطلاعات گوناگون است که با آهنگي سريع رشد کرده و تحليل آنها را سخت مي کند.

نگرش سيستمي به جهت جامعيت بالقوه ، به يکپارچگي و هماهنگي اطلاعات موجود در سازمان کشيده مي شود و عالي ترين مورد نگرش سيستمي به سازمانها ، به استقرار سيستمهاي اطلاعات مديريت ( MIS ) منجر مي گردد. اين سيستمها که گرد آوري و سازماندهي ها و توليد اطلاعات و انتقال آن را به مديران به انجام مي رساند همچون ناظري مقتدر در تمامي سطوح سازمانها حضور يافته و حيطه معرفتي مدير را توسعه داده و بينش وي را بري اتخاذ تصميمات صحيح مهيا مي سازد. رقابت گسترده و فشرده ي که در سطح بين المللي ، بالا خص در حوزه عمليات اقتصادي وجود دارد ، اقتضا مي کند که شيوه هاي مديريت نيز همانند ساير عوامل متحول گردند ، تا بقاي سازمان تضمين شود . سيستمهاي اطلاعات مديريت نيز همپاي مديريت از تحول و پويايي متاثر خواهد بود. نگهداري و پردازش انبوه داده هايي که براي تصميم گيري مورد نياز است . بدون استفاده از کامپيوتر هاي توانمند عصر حاضر غير ممکن به نظر مي رسد .کامپيوتر ها قادرند ميليونها داده را در حافظه خود نگهداري کنند و طبق دستور العمل هاي نوشته شده ، داده هاي مزبور را با سرعتي شگفت انگيز به انحاء مختلف ، تحليل و تلخيص نموده و به صورت اطلاعات قابل استفاده در اختيار تصميم گيرندگان قرار دهند.

کامپيوتر وسيله با ارزشي براي کار کردن با اطلاعات و داده ، به ويژه اعدد و ارقام است . کاربرد گسترده کامپيوتر ، به عنوان ابزاري ياري دهنده در زمينه هاي برنامه ريزي مديريت ، تصميم گيري و کنترل ، به سبب ويژگيها و مزاياي خاصي است که کامپيوتر ها دارند . برخي از اين ويژگيها عبارتند از : پردازش بسيار سريع ، خود هدايت کنندگي ، پردازش از راه دور ، توان استدلال ، توان انجام حجم عظيمي از عمليات تکراري ، نگهداري و انبار کردن داده ها و باز خواني داده ها (مومني،۲۳،۱۳۸۷).

بنابراين تحقيق حاضر سعي بر آن دارد تا اثرات سيستم اطلاعات مديريت بر بهبود تصميم گيري مديران در شرکت های خدماتی را مورد بررسي قرار داده و راهکارهاي موفقيت در تصميم گيري درست را شناسايي نمايد.

برچسبها
محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

0