تحقیق درمورد تعاونی توزیعی و جزییات آن

فایل زیر شامل یک فایل ۵۲ صحفه ای در مورد تعاونی توزیعی است

و یک فایل شامل ورد ۴۸ صحفه ای در موردآیین نامه های تعاونی ها است

چکیده
تعاون به معنای همیاری و مساعدت یکدیگر می باشد. شرکت های تعاونی نیز با هدف کاهش فقر و افزایش اشتغال و همچنین رفع نیازهای مشترک اعضا، از جمله مباحث اقتصادی، نیازهای فرهنگی و اجتماعی تشکیل شده اند. توسعه تعاون و افزایش سهم آن در اقتصاد جوامع یکی از مهمترین اهداف برنامه های توسعه اکثر کشورها می باشد. شرکت های تعاونی نوع دیگری از شرکت های تجارتی هستند که نه سرمایه و نه ضمانت شرکاء در آن تأثیر کلی ندارد ، بلکه تعداد شرکاء و اکثریت آنها موثر است. این نوع از شرکت ها به منظور بهبود وضع اقتصادی شرکاء و تأمین حوائج آنها تشکیل می شوند. در واقع تعاون برای این به وجود آمد که انسان ها بتوانند به صورت تیمی و گروهی کارهایی را انجام دهند که به تنهایی از پس آن کار برنمی آمدند، یا انجام آن کار به تنهایی بسیار مشکل است. بخش تعاون می تواند یکی از ظرفیت های بی انتهای بالقوه برای حل مشکل بیکاری و توسعه اشتغال باشد.

مقدمه
تعاون، تجلي عيني وعملي آرمان ها و ارزش هاي جهاني بشر مثل دموكراسي، برابري، اتحاد عدالت، انصاف، آزادي و در نهايت موفقيت اعضاء در دستيابي به اهداف مشترك است كه با استفاده از روش هاي نوين كار گروهي، عملي مي گردد .
تصميم به تشكيل تعاوني، به عنوان يكي از راهكارهاي مطمئن در فراهم نمودن زمينه اي به منظور ايجاد گروه و تيم هايي كه به منظور رفع نيازهاي مشترك اعضاء از جمله مباحث اقتصادي، اشتغال، نيازهاي فرهنگي و اجتماعي تشكيل مي شوند، يك روش و رويكرد پسنديده و ارزشمند است. بهره گيري از توانمندي هاي فكري و مادي ديگران و ايجاد شرايط لازم درجهت تشريك مساعي، مشاركت در تصميم گيري ها و بهره مندي ازمنافع مشترك دركار و فكر از جديدترين شيوه هاي مناسب مديريتي و اعتقادات اجتماعي است كه با اعتقادات ديني ما نيز عجين و همسان است .
با اين حال همواره مشكلات عديده اي پيش روي متقاضيان تشكيل تعاوني وجود داشته است كه از جمله آنها عدم دسترسي به اطلاعات لازم، موثر وكاربردي از مراحل مختلف تشكيل تعاوني و نحوه انجام فرآيندآن بوده است . در اين رابطه ترويج تعاون همواره سعي داشته است تا با ارائه روش ها و راهنمايي هاي مناسب در اين مسير گام بردارد .
امروزه رشد و توسعه در كشور هاي مختلف اعم از توسعه يافته و در حال توسعه، محور اصلي
برنامه هاي اقتصادي بشمار مي رود . در اين رهگذر توسعه تعاوني ها و افزايش سهم آنها در اقتصادملي يكي از مهمترين اهداف برنامه هاي توسعه اقتصادي كشور مي باشد و در اين راستا توسعه تعاوني ها را مي توان راهكار مؤثري در جهت جذب سرمايه ها و افزايش فرصت هاي شغلي دانست.
در عصر ما تعاون يك اهرم مناسب براي توسعه اقتصاد ي است كه مي تواند همگام با سياستهاي دولت در بهبود شرايط كار، زندگي ، توليد ، ارتقاء سطح درآمد و وضعيت اجتماعي مردم موثر باشد
و چنانچه بطور اصولي مورد حمايت قرار گيرد ، بار هزينه هاي دولتي را كاهش داده و بتدريج استقرار شرايطي را سبب مي شود كه طبقات مختلف مردم در مسائل مربوط به خود تصميم گيرنده بوده و متناسب با برنامه هاي دولت امور اقتصادي مربوطه را عهده دار گردند.
دقيقًا بر همين اساس است كه سازمانهاي بين المللي مطئمن ترين و مناسبترين روش فقرزدايي و توسعه جوامع مختلف را در توسعه و ترويج نهضت تعاوني مي بينند. در ایران به دلیل عدم بسترسازی مناسب، تعاون و قطعا شرکت های تعاونی رشد چندانی نداشته اند. در حالی که در اکثر کشورهای اروپایی نقش این قبیل شرکتها بسیار بارز بوده و این بخش درصد بالایی از کل شرکت ها را به خود اختصاص داده است، در صورتی که در کشور ما این درصد فقط ۵ درصد می باشد. متاسفانه این حقیقت در ایران وجود دارد که اکثر افراد فقط به دلیل استفاده از مزایا و تسهیلات آن مانند وام ها، تخفیف های مالیاتی و… به سراغ تاسیس شرکت های تعاونی می روند.
با این اوصاف هدف از این نوشتار، بررسی شرکتهای تعاونی و اهداف آنها و اثراتی که بر روی جامعه می گذارند، می باشد.
در فصل اول؛ مباحثی از قبیل کلیات تعاون و شرکت های تعاونی، ویژگی این نوع شرکتها، نظریه ها و اصول مکاتب، موقعیت تعاونی ها در جهان و… را پیش رو داریم.
در فصل دوم؛ یکی از شرکت های تعاونی تولیدی (تعاونی رنگ و رزین الوان) را مورد ارزیابی قرار می دهیم. شیوه تحقیق در خصوص این شرکت نیز با استفاده از اطلاعات وسوابق گذشته صورت گرفته است. در پایان جا دارد از همه عزیزانی که مرا در این پروژه همراهی کردند سپاسگذاری کرده و آرزوی توفیق روزافزون را برایشان از خداوند خواستارم.
چرا کار گروهی

تمامی افراد در زندگی خود با مشکلات و مسائل گوناگونی روبرو هستند و سعی می کنند هرطور که شده این مشکلات را به تنهایی حل کنند.
– آیا عدم موفقیت افراد در این نیست که به تنهایی به جنگ مشکلات می روند؟
– آیا عدم موفقیت ناشی ازعدم انتخاب روشهای کارآمد نیست؟
در بیشتر مواقع مشکلاتی مانند بیکاری ،مسکن و… با اقدام انفرادی ثمربخش نبوده واین مشکلات را می توان به صورت تیمی ویاگروهی حل کرد و می توان بااطمینان بیشتری به حل مشکلات پرداخت و به رفع نیاز های معقول امیدوار بود.
بله ؛ حتما مجموع کار تیمی از جمع، کارتک تک افراد بیشتر است .خداوند در وجود هر کسی توانایی های مختلفی قرار داده است اما هر نفر یک یا چند توانایی خاص دارد. وقتی چند نفر در یک تیم کار می کنند به علت همفکری و کار گروهی راه حل هایی به نظرشان خواهد رسید که اگر تنها باشند به آن، راه حل ها نخواهند رسید.
اعضای یک گروه خودشان رو جزو یه اجتماع واحد به حساب می آورند. که این اجتماع واحد برای دست یابی به یک هدف مشترک شکل گرفته است، اگه زمانی یکی از آنها دچار آسیب بشود همه با همکاری هم مشکل را حل میکنند واگر موفق شوند همه خوشحال شده و بالعکس.
تیم فوتبال ، والیبال ، بسکتبال و … را در نظر بگیرید ، افراد برای یک هدف به فعالیت می پردازند، که آن هم پیروزی در مسابقه می باشد و اگه تیم برنده شود، این تصور به وجود می¬آید که پیروزی حاصل کار گروه بوده نه حاصل کار یک فرد.
شاید وقتی صحبت از گروه می شود سؤالاتی از قبیل این که چگونه می توان یک گروه تشکیل داد؟ یا ترتیب یک گروه چگونه است؟ و یا روش کار گروهی به چه صورت می باشد؟به ذهن می آید که دور از انتظار نیست زیرا در کشور ما آموزش کافی و عملی در جهت انجام امور به صورت گروهی داده نشده است ( چه توسط معلمین و چه توسط جامعه و فرهنگ آن)
در هر کشوری برای رهایی از این معضلات چاره ای اندیشیده شده است و بخشی به عنوان وزارت تعاون به وجود آمده که عهده دار سیستماتیک کردن بخش تعاون وشرکت هایی که از مجاری تعاون وهمکاری به وجود می آیند، می باشد. وزارت تعاون هر کشور با کمک به تشکیل و آموزش تعاونی ها وهمچنین حمایت از آنها ؛ بخش همکاری و تعاون را وسعت می بخشد.
وزارت تعاون جمهوری اسلامی ایران نیز در نظر دارد بخش تعاون ایران را از ۵% در سال ۱۳۸۸ به ۲۵% درسال ۱۴۰۴ برساند.

  • softmec
  • هیچ
  • 58 بازدید
  • 01 ژوئن 21
برچسبها
محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

0