تغییر سایز تمامی عکس ها ورد به صورت یکجا با ماکرو (Macro)

تغییر سایز تمامی عکس ها ورد به صورت یکجا با ماکرو (Macro)

بسیار از محققین و دانشجویان در موقع نگارش پایان نامه یا مقاله خود به مشکل تغییر ساز در عکس ها  داخل متن مواجه هستند. معمولا همه عکسا به صورت دستی تغییر میدن که کار بسیار سخت و زمان بری است. ولی در این ماکرو  نوشته شده توسط تیم ایراندک تمامی عکس های انتخابی با یک کلیک در اندازه دلخواه ایجاد میشوند.

چند نمونه از عملکرد این ماکرو در اشکال زیر مشاهده میکنید و همچنین برای مشاهده ویدئو نحوه اجرا و نتایج کیک کنید

تغییر سایز تمامی عکس ها ورد به صورت یکجا با ماکرو (Macro)

تغییر سایز تمامی عکس ها ورد به صورت یکجا با ماکرو (Macro)

خرید
درباره این محصول نظر دهید !