خلاصه سه مقاله در خصوص نظریه مدیریت دولتی

در این بخش به خلاصه  سه نظریه مديريت دولتي پرداخته شده است که اولین  مقاله تنگناهای مدیریت دولتی نوین نوشته سید مهدی الوانی در سال ۱۳۹۷ دومین مقاله از بررسی حکمرانی خوب تا الگوي حکمرانی پایدار نوشته محمدرحیم عیوضی  در سال ۱۳۹۶ و سومین مقاله پژوهش در حکمرانی الکترونیک نوشته فاطمه عباسی در سال ۱۳۹۸ پرداخته شده است.

جزییات فایل

۱- فایل پی دی اف ۳مقاله

۲- فایل ورد ۲۰ صحفه ای خلاصه مقالهتئوري¬هاي مدیریت دولتي تئوري¬هاي مدیریت دولتي

تئوري¬هاي مدیریت دولتي

تئوري¬هاي مدیریت دولتي

25000 تومان – خرید
درباره این محصول نظر دهید !