دانلود شبیه سازی یک موتور القایی سه فاز با استفاده از سیمولینک متلب

توضیحات

در این شبیه سازی عالی، موتور القایی سه فاز به صورت کامل شبیه سازی شده است. با استفاده از یک MFile شما می توانید تمامی پارامترهای موتور القایی را تنظیم نمایید و نتایج خروجی را به راحتی در سیمولینک متلب مشاهده فرمایید. این پروژه بسیار مناسب برای تسریع در روند انجام پایان نامه شما و یا ارائه به عنوان پروژه کلاسی است.

وردی های برنامه که در ام فایل هست به این صورت است
Power=40*746;
P=4;
Vph=460/sqrt(3);
Vm=sqrt(2)*Vph;
f=50;
We=2*pi*50;
Rs=0.087;
Rr=0.187;
Lm=0.04;
Ls=0.0425;
Lr=0.043;
J=1.662;
B=0.01;
تصویر محیط متلب
دانلود شبیه سازی یک موتور القایی سه فاز با استفاده از سیمولینک متلب

دانلود شبیه سازی یک موتور القایی سه فاز با استفاده از سیمولینک متلب

دانلود شبیه سازی یک موتور القایی سه فاز با استفاده از سیمولینک متلب

دانلود شبیه سازی یک موتور القایی سه فاز با استفاده از سیمولینک متلب

50000 تومان – خرید
درباره این محصول نظر دهید !