شبیه سازیtcsc-phasor-model با جزییات کامل در محیط سیمولینک متلب

فایل زیر شامل  یک فایل ورد ۱۲ صحفه با جزییات کامل  حل و یک عدد m فایل و فایل سیمولینک است

مدل Phasor TCSC

مدل Phasor TCSCمشابه سیستم آزمایش های تریستور TCSC در متلب است. با این وجود مدل فازور از امپدانس های معادل آن در فرکانس اساسی استفاده می کند و از همه گذراها نادیده می شود و بنابراین به اندازه مدل تریستور دقیق نیست. با این وجود ، مدل فازور بسیار ساده تر است و سرعت شبیه سازی افزایش می یابد. با مقایسه پاسخ ها با مدل تفصیلی می توان مطابقت بسیار خوبی از همه متغیرها در حالت پایدار مشاهده کرد. برخی اختلافات کوچک در اثر مقاومت در برابر تریستور و سایر تلفات TCSC ایجاد می شود که در مدل فازور وجود ندارد.

شرح مدل

TCSC برای بهبود انتقال قدرت در یک خط انتقال طولانی ۵۰۰ کیلوولت قرار گرفته است. بدون TCSC انتقال نیرو در حدود ۱۱۰ مگاوات است ، همانطور که در هنگام عبور از TCSC در ۰٫۵ ثانیه اول شبیه سازی دیده می شود. TCSC به عنوان منبع ولتاژ با استفاده از امپدانس معادل در فرکانس اساسی در هر فاز مدل می شود. جبران اسمی ۷۵٪ است ، یعنی فقط با فرض خازن ها (زاویه آتش ۹۰deg). فرکانس نوسانی طبیعی TCSC 163 هرتز است که ۲٫۷ برابر فرکانس اساسی است. سیستم آزمون در  مرجع [۱] شرح داده شده است.

فایل زیر شامل یک فایل ورد ۲۰ صحفه شامل جزییات حل و m فایل و فایل سیمولینک

فایل زیر شامل یک فایل ورد ۲۰ صحفه شامل جزییات حل و m فایل و فایل سیمولینک

برچسبها
محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

0