شبیه سازیU.P.F.C با جزییات کامل در محیط سیمولینک متلب

فایل زیر شامل یک فایل ورد ۳۰صحفه با جزییات کامل حل و یک عدد m فایل و فایل سیمولینک است

چكيده:

اين تحقیق در ابتدا نگاهي به نحوه عملكرد UPFC (Unified Power Flow Controller) و قابليتهاي آن در مقايسه با ساير ادوات FACTS (Flexible AC Traفایل زیر شامل یک فایل ورد ۱۲ صحفه با جزییات کامل حل و یک عدد m فایل و فایل سیمولینک است
nsmission System) خواهد داشت و پتانسيلهاي كنترلي مختلف آنرا بيان مي‌كند، سپس به نحوة مدل كردن آن در مطالعات مختلف به خصوص در بررسي پايداري گذرا اشاره مي‌كند. اثراتي كه UPFC در پايداري گذرا دارد در حالتهاي مختلف خطا و كنترل UPFC در اين حالتها با يك ژنراتور و باس بينهايت و دو خط انتقال موازي كه UPFC در روي يكي از خطوط قرار دارد توسط EMTP شبيه‌سازي شده و بررسي ميگردد.

۱- مقدمه
سيستمهاي FACTS سيستمهايي مي‌باشند كه در خطوط انتقال از آنها استفاده مي‌شود و قابليت انتقال توان را در خط انتقال انرژي تا محدوديتهاي حرارتي افزايش مي‌دهد. بعد از پيشرفتهاي گسترده‌اي كه در زمينة ساخت ادوات نيمه هادي با مقادير نامي بالا صورت پذيرفت امكان ساخت ادوات FACTS از قبيل SSSC , UPFC , TCSC , SVC , STATCOM و … در عمل فراهم گرديد . [۱]
امكان افزايش قابليت بارگيري خطوط انتقال، كه به نحوي استفاده از اين ادوات را توجيه اقتصادي مينمايد از يكطرف و قابليت كنترل پارامترهاي خط انتقال و پاسخگويي سريع اين ادوات به كنترل‌هاي ورودي از طرفي ديگر، موجب افزايش كاربرد آن شده است. بطوريكه امروزه همراه با افزايش قابليت بارگيري، بهبود ديناميكي شبكه را مطرح و مورد بررسي و استفاده قرار مي‌دهند.

برچسبها
محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

0