فایل ورد تئوري¬هاي مدیریت دولتي دکتر حمزه خواستار

فایل زیر شامل

۱- عدد فایل ورد پایان نامه ارشد به همراه فایل پی دی اف به تعداد ۱۳۰ صفحه است.

 

فهرست مطالب                                       

فصل اول: مباني نظري.. ۷

معناي مديريت: عمل عقلايي همكاري گونه. ۷

مديريت دولتي چيست؟. ۸

تفاوت‌هاي تئوري مديريت دولتي و تئوري مديريت.. ۹

رويكرد ويلسون.. ۱۰

رويكردهاي علمي به مديريت.. ۱۰

ديدگاه‌هاي اوليه: لئونارد وايت.. ۱۱

اروين استنه. ۱۱

هشدار والدو. ۱۲

مديريت اداري و ساختار سازماني.. ۱۲

هماهنگي و تقسيم كار ۱۴

كارآيي: معيار كليدي موفقيت.. ۱۴

فصل دوم: موضوعات پنج‌گانه مهم در تئوري سازمان دولتي.. ۱۶

سياست و اداره ۱۶

بوروكراسي و دموكراسي.. ۱۸

سازمان و مديريت.. ۱۹

تئوري و عمل.. ۱۹

نظريه‌هاي سازمان دولتي.. ۲۱

فصل سوم: مدل عقلايي سازمان.. ۲۳

علم رفتار انساني.. ۲۳

رويكرد عمومي يا كلي به مديريت.. ۲۳

ضرب المثلهاي مديريت.. ۲۴

هربرت سايمون: مدل عقلايي اداره ۲۵

ديدگاه اثبات گرايي.. ۲۵

مفهوم عقلانيت.. ۲۶

رفتار فردي.. ۲۶

انسان اداري.. ۲۷

مدل‌های سه‌گانه تصميم‌گيري.. ۲۷

نقد مدل عقلايي.. ۲۸

۱) ديدگاه محدود از تعقل انسان.. ۲۹

۲) درك ناقص از كسب دانش… ۲۹

۳) پيوند ناقص بين تئوري و عمل.. ۳۱

تئوري تفسيري / كنشي.. ۳۱

تئوري انتقادي اجتماعی: يورگن‌ هابرماس… ۳۴

تحليل انتقادي از سازمان‌های دولتي.. ۳۷

جهت گيري‌هاي فعلي تئوري مديريت دولتي.. ۳۹

فصل چهارم: نقش دولت.. ۴۱

كوتاهي بازار ۴۱

۱) كالاهاي عمومي.. ۴۱

۲) عوارض بيروني.. ۴۲

۳) انحصار طبيعي.. ۴۲

۴) اطلاعات ناقص…. ۴۳

مراحل دخالت دولت.. ۴۳

۱) اقتصاد آزاد. ۴۳

۲) ظهور دولت رفاه ۴۴

۳) تعقل گرايي اقتصادي.. ۴۴

وظايف اصلي دولت.. ۴۴

فصل پنجم: اداره امور دولتي نوين.. ۴۶

مدیریت دولتی نوین (NPM) و اداره امور دولتی نوین (NPA). 46

مدل هاي پنج گانه در اداره امور دولتي.. ۴۷

۱) مدل كلاسيك بوروكراتيك… ۴۸

۲) مدل نئوبوروكراتيك… ۴۸

۳) مدل نهادي.. ۴۹

۴) مدل روابط انساني.. ۴۹

۵) مدل انتخاب عمومي.. ۵۰

اداره امور دولتي نوين.. ۵۰

فصل ششم: انسان گرايي سازماني و اداره امور دولتي نوين.. ۵۴

بارنارد و سازمان‌های غيررسمي.. ۵۴

تئوري X و تئوري Y مگ گريگور ۵۵

شخصيت و سازمان، اثر كريس آرجريس… ۵۵

بهبود سازمان در بخش دولتي: اثر گولمبيوسكي.. ۵۷

ميني‌پارادايم‌ در مديريت دولتي.. ۵۸

اداره امور دولتي نوين.. ۵۹

واقعيات در برابر ارزش‌ها ۶۰

كارآيي در برابر عدالت.. ۶۱

سلسله مراتب در برابر مشاركت.. ۶۱

فصل هفتم: مديريت دولتي نوين.. ۶۳

ريشه‌های مدیریت دولتی نوین.. ۶۳

مدیریت دولتی نوین در اروپا: ظهور اصلاحات بخش دولتی.. ۶۴

شبه پارادايم مديريت دولتي نوين.. ۶۵

مديريت دولتي نوين: عدم جدايي سياست از اداره ۶۶

مشكلات الگوي سنتي اداره امور دولتي.. ۶۶

ضرورت های تغییر. ۶۸

۱) حمله به بخش دولتي.. ۶۸

حمله به بخش دولتي عمدتا در سه بعد صورت گرفت: ۶۸

۲) نظريه اقتصاد. ۶۹

۳) جهاني شدن و رقابت.. ۷۱

ويژگي‌هاي عمده مديريت دولتي نوين.. ۷۱

انتقادهاي مربوط به مديريت‌گرايي.. ۷۳

مديريت دولتي نوين در كشورهاي در حال توسعه. ۷۵

مسائل اخلاقي و پاسخگويي.. ۷۸

روابط بيروني در مدل سنتي.. ۷۹

چشم‌انداز آينده مديريت دولتي نوين.. ۷۹

فصل هشتم: موسسه عمومي.. ۸۲

انواع مؤسسات عمومي.. ۸۲

۱) خدمات عام المنفعه. ۸۳

۲) حمل و نقل زميني و پست.. ۸۳

۳) مؤسسات در محيطهاي رقابتي.. ۸۴

۴) مراجع تنظيم بازار ۸۴

دلايل تاسيس مؤسسات عمومي.. ۸۴

مجادله خصوصي سازي.. ۸۵

۱) بحث‌هاي اقتصادي مدافع خصوصي سازي.. ۸۶

۲) كارايي مديريت و خصوصي سازي.. ۸۷

۳) بحث‌هاي ايدئولوژيك… ۸۷

فصل نهم: مديريت استراتژيك… ۸۹

الگوي برايسون.. ۸۹

مديريت استراتژيك… ۹۱

انتقادهاي وارده به مديريت استراتژيك در بخش دولتي.. ۹۱

فصل دهم: مديريت مؤلفه‌هاي محيطي.. ۹۳

نياز به تمركز خارجي.. ۹۳

گروه‌های ذينفع (فشار، ذي نفوذ) ۹۴

اهميت تئوري گروه‌های ذينفع براي خط مشی گذاری.. ۹۵

فصل يازدهم: تاكيد بر خط مشي در مديريت دولتي.. ۹۷

جهت‌گيري خط مشی عمومي در مطالعات مديريت دولتي.. ۹۷

اخلاق دموكراتيك ردفورد. ۹۸

تأثیرگذاری بر منش بوروكراتيك… ۹۹

مسئوليت عيني در برابر مسئوليت ذهني.. ۱۰۰

مطالعات اخلاقي.. ۱۰۰

محدوديتهاي مسئوليت ذهني.. ۱۰۱

بوروكراسي نماينده ۱۰۱

اثربخشي در خط مشی عمومي.. ۱۰۱

ليبراليسم گروه ذي‌نفوذ از ديدگاه لوي.. ۱۰۲

قدرت قهريه دولت.. ۱۰۲

اجراي خط مشی.. ۱۰۳

عوامل سياسي اقتصادي.. ۱۰۳

شيوه‌هاي تجزيه و تحليل خط مشي عمومي.. ۱۰۴

بحران عقلانيت وينسنت استروم. ۱۰۵

فصل دوازدهم: افق‌هاي نو در مديريت دولتي.. ۱۰۹

۱) ابداعات و نوآوري‌هاي خارق‌العاده و سريع تكنولوژيك… ۱۰۹

۲) دانشي شدن سازمان‌ها ۱۰۹

۳) جهاني شدن.. ۱۱۰

۴) تغيير در تركيب جمعيت‌ها و تنوع و تعدد فرهنگي.. ۱۱۰

۵) كاهش اعتماد به نهادهاي سنتي دولت.. ۱۱۰

استراتژي‌هاي آينده مديريت دولتي.. ۱۱۱

ضميمه: سوالات سال‌های گذشته درس تئوری‌های سازمان دولتي دانشگاه آزاد. ۱۱۳

سوالات درس تئوری‌های سازمان دولتي سال ۱۳۸۶٫ ۱۱۳

سوالات درس تئوری‌های سازمان دولتي سال ۱۳۸۷٫ ۱۱۶

سوالات درس تئوری‌های سازمان دولتي سال ۱۳۸۸٫ ۱۲۰

برای مطالعه بیش از ۷۰ درصد فایل کلیک کنید

  • softmec
  • هیچ
  • 209 بازدید
  • 30 آوریل 21
محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

0