فرمت اتومات ورد برای پایان نامه و مقاله

معرفی فایل

یکی از دغدغه های اصلی دانشجویان و محققین نوشتن یک متن کامل و منسجم است که برای حل این مشکل یک ورد اتومات تهیه کردیم که بتوانیم کمکی در انسجام دادن مطالب داشته باشیم. و همچنین یکی از مشکلات اصلی در نگارش پایان نامه یا مقاله ایجاد فهرست : مطالب ، اشکال و جداول منظم است که در این فرمت اتومات ارائه شده این مشکل برطرف شده است.

با تجربه کاری و تحقیقات متوجه شدیم یکی از مشکلات اصلی محققین و دانشجویان این است که اگر در متن پایان نامه  یا تحقیق نیاز شد قسمتی از متن یا عکس،جدول و فرمول حذف شود باید از اول مجدد تمامی فهرست طبق صحفه جدید درست شود .  همچنین باید مابقی فرمول های ،جداول و اشکال شماره آن تصحیح شود یا اگر در  متن سرتیتر ها عوض شوند کار تحقیق را بسیار سخت و مشکل میکند که برای برطرف کردن این مشکلات یک فایل اتومات تهیه شده است. که با یک اپدیت تمامی  فهرست ها و شماره اشکال، جداول و فرمول های تنظیم میشوند و نیاز به تغییرات دستی نیست

توجه:

شما میتوانید با پرداخت  هزینه فرمت بندی مطابق فرمت دانشگاه  از منو پرداخت و ارسال فایل پایان نامه خود به ایمیل موسسئه در یک روز کاری فایل پاین نامه فرمت بندی شده کامل مطابق فرمت دانشگاه خود را دریافت کنید.

ایمیل :pzhvak@yahoo.com

 چند نمونه از عملکرد فایل در زیر نشان داده شده است

معرفی فایل یکی از دغدغه های اصلی دانشجویان و محققین نوشتن یک متن کامل و منسجم است که برای حل این مشکل یک ورد اتومات تهیه کردیم که بتوانیم کمکی در انسجام دادن مطالب داشته باشیم. و همچنین یکی از مشکلات اصلی در نگارش پایان نامه یا مقاله ایجاد فهرست : مطالب ، اشکال و جداول منظم است که در این فرمت اتومات ارائه شده این مشکل برطرف شده است. با تجربه کاری و تحقیقات متوجه شدیم یکی از مشکلات اصلی محققین و دانشجویان این است که اگر در متن پایان نامه  یا تحقیق نیاز شد قسمتی از متن یا عکس،جدول و فرمول حذف شود باید از اول مجدد تمامی فهرست طبق صحفه جدید درست شود .  همچنین باید مابقی فرمول های ،جداول و اشکال شماره آن تصحیح شود یا اگر در  متن سرتیتر ها عوض شوند کار تحقیق را بسیار سخت و مشکل میکند که برای برطرف کردن این مشکلات یک فایل اتومات تهیه شده است. که با یک اپدیت تمامی  فهرست ها و شماره اشکال، جداول و فرمول های تنظیم میشوند و نیاز به تغییرات دستی نیست که چند نمونه از عملکرد فایل در زیر نشان داده شده است فرمت اتومات ورد برای پایان نامه و مقاله همچنین برای مشاهده ویدئو  نحوه عملکرد کلیک کنید

فرمت اتومات ورد برای پایان نامه و مقاله

فرمت اتومات ورد برای پایان نامه و مقاله

همچنین برای مشاهده ویدئو  آموزشی کلیک کنید

  •  x 
  •  x 
  •  x 
خرید
درباره این محصول نظر دهید !