مدل سازی UPFC (Detailed Model) در سیمولینک متلب

فایل زیر شامل یک فایل ورد ۳۰صحفه با جزییات کامل حل و یک عدد m فایل و فایل سیمولینک است

 

مقدمه

برای کنترل جریان برق در سیستم انتقال ۵۰۰ کیلوولت ، از یک کنترل کننده جریان جریان (UPFC) استفاده می شود.UPFC واقع در انتهای سمت چپ خط ۷۵ کیلومتری L2 ، بین باس های ۵۰۰ کیلوولت B1 و B2 ، برای کنترل قدرت های فعال و راکتیو جریان یافته از طریق B2 هنگام کنترل ولتاژ در باس B1 استفاده می شود. این دستگاه از دو مبدل مبتنی بر GTO 100 MVA ، سه سطح ، ۴۸ پالسی تشکیل شده است ، یکی در شنت B1 به صورت شنت و دیگری به صورت سری بین باس های B1 و B2 متصل است. مبدل های شنت و سری می توانند از طریق یک گذرگاه DC مبادله برق کنند. مبدل سری می تواند حداکثر ۱۰٪ ولتاژ اسمی خط به زمین (۲۸٫۸۷ کیلوولت) را به صورت سری با خط L2 تزریق کند.

این جفت مبدل را می توان در سه حالت کار کرد:

حالت کنترل کننده جریان جریان متحد (UPFC) ، هنگامی که مبدل های شنت و سری از طریق گذرگاه DC به هم متصل می شوند. وقتی سوئیچ های قطع اتصال بین باس های DC شنت و مبدل سری باز می شوند ، دو حالت اضافی در دسترس است:

مبدل شنت که به عنوان یک ولتاژ کنترل کننده Static Synchronous Compensator (STATCOM) در گذرگاه B1 کار می کند

مبدل سری که به عنوان خازن سری همزمان سنسور (SSSC) کار می کند ولتاژ تزریق را کنترل می کند ، در حالی که ولتاژ تزریق را در چهار درجه با جریان نگه می دارد.

نحوه عملکرد و همچنین ولتاژ مرجع و مقادیر توان مرجع را می توان با استفاده از بلوک “UPFC GUI” تغییر داد.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

0