پاورپوینت:تحلیل عددی بازیابی حرارت اتلافی و تولید توان الکتریکی با ترکیب مولّدِ ترموالکتریک و لوله­های حرارتی  

فایل زیر شامل

۱- عدد فایل پاور(قابل ویرایش) به تعداد ۴۵ اسلاید است(این فایل برای ارائه کلاسی کاشناسی، ارشد   و دکتری عالی است)

(پاورپوینت حاضر حرفه ای است و تمام رفرنس نویسی ها رعایت شده و دارای نود های راهنما است)

پاورپوینت:تحلیل عددی بازیابی حرارت اتلافی و تولید توان الکتریکی با ترکیب مولّدِ ترموالکتریک و لوله­های حرارتی

 

فهرست مطالب

عنوان   

vمدیریت گرمای اتلافی  و تجهیزات بازیافت گرما                                                                                                                        

vپدیده­ی ترموالکتریک

vکاربردهای سیستم­های ترموالکتریک

v نحوه­ی کارکرد سیستم ترموالکتریک

v لوله­ی حرارتی (هیت پایپ)

vسیستم مورد بررسی در تحقیق حاضر (سیستم مولّد ترموالکتریک- لوله­ی حرارتی)

vپیشینه­ی تحقیق در خصوص مولّد ترموالکتریک

vبیان مسئله و معادلات حاکم

vاهداف تحقیق

vفرضیات تحقیق

vجنبه­ی نوآوری و جدید بودن

vجدول زمان­بندی انجام تحقیق

vفهرست مراجع و مآخذ

تجهیزات بازیافت گرما

۱-سامانه های تولید ترکیبی گرما و توان((Combined Heat and Power (CHP)

۲-مبادله گر گرمایی صفحه ای

۳-ژنراتور بازیافت گرمای بخار((Heat Recovery Stream Generator (HRSG)

۴-چرخ های گرمایی

۵-لوله های گرمایی

۶-سیستم های ترمو الکتریک

پدیده­ی ترموالکتریک

مواد ترموالکتریک موادي هستند که ویژگی­هاي ترموالکتریکی قابل توجهی دارند، مانند موادي که طیفی از دما را به جریان الکتریکی (اثر سیبِک)، جریان الکتریکی را به طیف دمایی (اثر پِلتیر) و گرما را به عنوان شار جریان عبوري از طریق آنها، در زمانیکه تفاوت دمایی بین پایانه­ی آن مواد وجود داشته باشد، جذب یا دفع می­کند [۱].

 

برچسبها
محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

0