پاورپوینت ارائه: نیروگاه بادی

 • فایل زیر شامل

  ۱- عدد فایل پاور(قابل ویرایش) به تعداد ۴۴ اسلاید است

  قسمتی از متن پاور

 • نیروگاه بادی

  فهرست مطالب

  • مقدمه
  • مزایا و معایب انرژی بادی
  • توزیع سرعت باد،ضریب ظرفیت و چگالی باد،محدودیت ادواری موجود
  • انواع توربین بادی و نحوه عملکرد
  • طراحی و ساخت توربین بادی
  • اجزای توربین بادی
  • نحوه تست توربین بادی
  • نیروگاه منجیل

  چرخ بادی هرون

  نخستین ماشینی که با باد به حرکت درآمد

  نخستین آسیاب بادی

  نخستین توربین بادی باکاربرد تولید برق

  نخستین توربین بادی باکلاس ۲۵-۵ کیلووات

  نخستین توربین بادی باکلاس مگاوات

  مقدمه:

  در سده هفت میلادی در سیستان

  ماشین شارژ باطری،جیمز بایث،۱۸۸۷

  در ورمونت

  در آمریکا

  نمونه یک آسیاب بادی اولیه

  سرعت تغییردما درخشکی بیشتر

  • انرژی خورشید نقاط مختلف زمین رایکسان گرم نمیکند
  • تفاوت دما باعث به وجودآمدن یک سیستم تبادل حرارتی از سطح زمین تاهواکره در سطوح بالای جو سرعت باد به ۱۶۰ km/h می رسد. باد در اثر اصطکاک با جو و سطح زمین انرژی خود را از دست می دهد.

  باد:

  انرژی گرمایی قطب کمتراز مناطق استوایی

  بارش نزولات آسمان

   • کلایدن:استفاده بیش از حد کاهش شدید منابع انرژی
   • اولین تاثیر استفاده مقیاس وسیع از انرژی باد : مزارع بادی

  انرژی تولیدیشان به علت مصرف شدن منابع انژی زمین شدت کاهش میابد

  آیا انرژی باد تجدیدپذیر است؟

  کاهش مقدار پرتوخورشید رسیده به زمین

  اغتشاشات جوی

  در هر صورت ما با فرض تجدیدپذیر بودن انرژی باد مطالب را ادامه میدهیم

  • در هر صورت ما با فرض تجدیدپذیر بودن انرژی باد مطالب را ادامه میدهیم

  چرا انرژی باد؟

  • کمبود منابع سوخت فسیلی
  • تولید انرژی بدون آلودگی
  • تجدید پذیر بودن
  • دسترسی راحت در روی کره زمین
  • قابلیت ساخت سایتهای باظرفیتهای مختلف باتغییر قطر روتور
  • پایین بودن هزینه برق تولیدی
  • عدم نیاز به آب و دیگر سیالات
  • عدم نیاز به زمینهای بزرگ و ساختمانهای مربوط به بخش کنترل

  ظرفیت کل سایتهای بادی نصب شده در دنیا تا سال ۲۰۱۱

15000 تومان – خرید
درباره این محصول نظر دهید !