پاورپوینت: الگوریتم های ژنتیک مبتنی بر مدل سازی فازی عصبی برای شناسایی ناهنجاری های ژئوشیمیایی در ژئوشیمی معدن

فایل زیر شامل

۱- عدد فایل پاور(قابل ویرایش) به تعداد ۲۶ اسلاید است(این فایل برای ارائه کلاسی کاشناسی، ارشد  و دکتری عالی است)

پاورپوینت: الگوریتم های ژنتیک مبتنی بر مدل سازی فازی عصبی برای شناسایی ناهنجاری های ژئوشیمیایی در ژئوشیمی معدن

مقدمه

رویکردهایی که بر عدم قطعیت در زمین شناسی غلبه میکنند

۱- fuzzy sets                                                                       ۶- weights of evidence (WofE)

۲- probability bounds                                                      ۷- fuzzy weights of evidence

۳- artificial neural networks                                           ۸- logistic regression

۴- hybrid arithmetic                                                         ۹- fuzzy logic

۵- fuzzy geostatistical                                                      ۱۰- evidential belief functions (EBF)

هر روش مدل سازی دارای مزایا و معایبی است و ممکن است یک یا روش دیگر برای یک محیط خاص زمین شناسی و سناریوی اکتشاف منطقه ای مناسب تر باشد.

الگوریتم های ژنتیک مبتنی بر مدل سازی فازی عصبی برای شناسایی ناهنجاری های ژئوشیمیایی در ژئوشیمی معدن

چشم انداز ژئوشیمیایی

موانع ژئوشیمیایی و سیستم های ژئوشیمیایی در مفهوم چشم انداز ژئوشیمیایی ترکیب شده اند. به منطقه اپی ژنتیکی اشاره دارند که شرایط مهاجرت ابتدایی به طور مشخص تغییر کرده و در نتیجه انباش قابل توجهی از عناصر به وجود آمده است که به ویژگی های ژئوشیمیایی آن ها بستگی دارد.

ملاک تشخیص چنین منظر ژئوشیمیایی می تواند ویژگی های یکدست محیطی ، مورفولوژیکی و زمین شناسی به همراه انواع مشخصی از پوشش گیاهی و خاک در نتیجه تعامل بین حوزه های سنگی ، آبی ، جوی ، جوی و بیولوژیکی باشد.

تحقیقات نشان می دهند به دلیل چشم انداز پیچیده ژئوشیمیایی در مناطق خشک، روش های آماری برای تشخیص ناهنجاری های ژئوشیمیایی رضایت بخش نیستند. از این رو، یک مدل با در نظر گرفتن تکنیک های ریاضی، روش های ژئوشیمیایی و مطالعات زمین شناسی برای جدا کردن آنومالی پنهان از پراکنده لازم است. در این حالت ، روش زونالیته ژئوشیمیایی پیشنهاد شده توسط گریگوریان در یک مدل اولیه عصبی فازی بر پایه الگوریتم ژنتیک اجرا شد.

مواد معدنی و نوع ژئوشیمیایی(MGT) آنومالی ها

یکی از اهداف اصلی ژئوشیمی اکتشافی، ارزیابی کمی از ناهنجاری های ژئوشیمیایی در قالب ذخایر پیش بینی شده از MGT  مربوطه است. این ناهنجاری ها بیشتر برای رتبه بندی و تعیین اولویت برای اکتشافات دقیق تر و به حداقل رساندن هزینه های اکتشاف برای کشف ذخایر معدنی پنهان و غیر اقتصادی استفاده می شود.

این ارزیابی با مطالعه کانی شناسی و شیمی سنگ معدن و هاله اولیه در نهشته های در معرض و به خوبی کاوش شده و ناهنجاری های ژئوشیمیایی مرتبط با این کانسارها بررسی شده است. این تجزیه و تحلیل به فرد اجازه می دهد تا پهنه بندی درون ناهنجاری های ژئوشیمیایی که با رسوبات همراه نیستند را با هدف تعیین معیارهای تعیین عمق از سطح فرسایش و پیش بینی میزان عمودی کانی سازی پنهان را بررسی کند.

ضیائی و همکاران مدلی را برای جدا کردن انواع کانی شناسی و ژئوشیمیایی از یکدیگر بر اساس عناصر کمیاب در مواد معدنی مرتبط با کانی سازی طلا هیدروترمال ارائه دادند. این مدل از رویکرد بیزین به عنوان روشی مؤثر برای شناسایی احتمال انواع کانی شناسی و ژئوشیمیایی کانی استفاده می کند.

25000 تومان – خرید
درباره این محصول نظر دهید !