پاورپوینت: اندیشه اسلامی ۲

۱- عدد فایل پاور(قابل ویرایش) به تعداد ۵۰ اسلاید است(این فایل برای ارائه کلاسی کاشناسی، ارشد و دکتری عالی است)

(پاورپوینت حاضر حرفه ای است و تمام رفرنس نویسی ها رعایت شده و دارای نود های راهنما است)

اندیشه اسلامی ۲

 

بخشی از متن:

فهرست

بخش دوم:

 • الف) ضرورت وحی و پیامبری

 • ضرورت نبوت

 •  اهداف بعثت  انبیاء

 • معنای وحی

 • انواع وحی

 • تفسیرهای ناروا از وحی

 • ب) معجزه‌ انبیاء

 • ج) عصمت انبیاء : معنای عصمت

 • اقسام عصمت

 • د) نقش دین در زندگی دنیایی

 • ۱٫جامعیت و کمال دین

 • شبهات

 • ۲٫سکولاریسم

 • ۳٫لیبرالیسم

 • ه) گوهر مشترک دین و راز تعدد شریعت

 • راز جاودانگی و حقانیت شریعت اسلام

 • و) رابطه علم و دین

 • ز) علم دینی

بخش دوم: ضرورت وحی و پیامبری

 • یکی از اصول اساسی دین اسلام نبوت است.

 • عناصر محوری نبوت از دوچیز تشکیل یافته: یکی وحی الهی و دیگری پیام آور این وحی الهی که پیامبران هستند.

 • مباحث نبوت در قالب دو بخش نبوت عامه و خاصه مطرح می شود. اگر مباحث به طور کلی باشد، نبوت عامه و اگر مربوط به پیامبری خاص مانند پیامبر اسلام (ص) باشد، نبوت خاصه نامیده می شود.

اهداف بعثت انبیا

 1. یادآوری فطریات

 2. آزاد کردن انسان از قید و بندهای نادرست

 3. دعوت به توحید

 4. برپایی قسط و عدالت در جامعه

معنای وحی

 • لغت:

–هر نوع ادراک و تفهیم امر سری و پنهانی

 • اصطلاح:

–آگاهی ویژه‌ای که خداوند در اختیار پیامبران نهاده تا پیام و تعالیم خود را به انسان برساند.

اقسام عصمت:

عصمت از معصیت و گناه: اثبات این نوع عصمت،دلایل عقلی و نقلی

شبهه:

شبهه:

 1. دین برای سعادت اخروی است و سعادت دنیوی موکول به عقل است؟

این تفکر سکولاریستی است و با تعالیم اسلامی ناسازگار است. برخی از تعالیم پیامبر برقراری عدالت اجتماعی و … است که بی‌شک بدون حکومت میسر نیست. پس به دنیا توجه دارد.

سکولاریسم

 • ایدئولوژی‌ای که آگاهانه همه امور و مفاهیم ماورای طبیعی و وسایط و کارکردهای آن را نفی می‌نمایند و از اصول غیردینی یا ضددینی به عنوان مبنای اخلاق شخصی و سازمان اجتماعی دفاع می‌کنند.

نقد عقل‌گرایی

 • عقل حجت درونی انسان و مورد تکریم اسلام است، اما تنها با استفاده از آن نمی توان به سعادت دنیا و آخرت نایل گردد.

 • عقل انسان برای تدبیر زندگی دچار اختلاف و تناقضات بسیار است.

 • عقل، خوبی و بدی را می‌شناسد اما در تشخیص مصادیق دچار مشکل می‌شود.

لیبرالیسم

 • به معنای آزادی خواهی و آزادمنشی است که از واژه لیبرال به معنای آزادی خواه برگرفته شده است.تاکید بر ارزش هایی همچون آزادی برای افراد، اقلیت ها و ملت ها

زمینه‌های شکل‌گیری لیبرالیسم:

 • –برخی سقراطرا از آن رو که به آزادی تحقیق و بیان اعتقاد داشت و همچنین پیتر آبلارد متکلم قرون وسطی که بر عقل تاکید بسیار می کرد.

 • –این فکر زاییده‌ی تفکر بعد از رنسانس غرب است.

 • –افکار متفکرانی مثل دکارت و ژان ژاک روسو، جان لاک و …

جدایی کامل حوزه علم از دین

 •  هیچ تعارضی میان علم و دین نیست؛ تعارض زمانی است که موضوع واحد باشد. اما موضوع و روش و غایت علم و دین متفاوت است.

دیدگاه الهی و دینی:

 • این جهان بر اساس حکمت، قدرت و علم نامتناهی خدا پدید آمده و او جهان را براساس قوانین منظم و سنت‌های ثابت در کمال اتقان، هدایت و تدبیر می‌نماید. همچنین خدا جهان را بر اساس نظام علی و معلولی آفریده است؛ اما علت، منحصر در علل طبیعی و عادی نیست.

اهداف علم

 • هدف علم دینی در راستای اعتلای انسانیت در نیل به لقاءالله است، نه در جهت نابودی انسان‌های مظلوم یا محرمات الهی.آموزه‌ها و دستورات دینی باید مانند قطب‌نما، مسیر علم را جهت‌دهی کنند.

۲۵۰۰۰ تومان – خرید
درباره این محصول نظر دهید !