پاورپوینت : انواع قراردادها از دیدگاه عقود اسلامی

فایل زیر شامل

۱- عدد فایل پاور(قابل ویرایش) به تعداد ۲۶ اسلاید است(این فایل برای ارائه کلاسی کارشناسی و ارشد عالی است)

منبع: کتاب مبانی فقهی بازار پول و سرمایه صفحه ۳۹ تا ۷۵

فهرست مطالب

.Iمقدمه

.IIاصل صحت قراردادها

.IIIدلایل اصل صحت قراداد ها

.۱آیه وفای به عقود

.۲آیه وفای به عهد

.۳آیه تجارت

.۴حدیث « المسلمون او المومنون عد شروطهم »

.۵حدیث «الناس مسلطون علی اموالهم»

.۶سیره شارع و متشرعه در باب معاملات

.IVجمع بندی دلائل اصل صحت معاملات

 

انواع قراردادها از دیدگاه عقود اسلامی انواع قراردادها از دیدگاه عقود اسلامی انواع قراردادها از دیدگاه عقود اسلامی انواع قراردادها از دیدگاه عقود اسلامی انواع قراردادها از دیدگاه عقود اسلامی انواع قراردادها از دیدگاه عقود اسلامی

 

برچسبها
محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

0