پاورپوینت: تب مالت

۱- عدد فایل پاور(قابل ویرایش) به تعداد ۳۶ اسلاید است(این فایل برای ارائه کلاسی کاشناسی، ارشد   و دکتری عالی است)

(پاورپوینت حاضر حرفه ای است و تمام رفرنس نویسی ها رعایت شده و دارای نود های راهنما است)

تب مالت

بخشی از متن:

مقدمه:

 • تب مالت (بروسلوز) يكي از بيماريهاي شايع قابل انتقال بين انسان و حيوان است كه ازطريق تماس مستقيم با خون وجفت وجنين و ترشحات رحمي حيوانات آلوده(گاو -گوسفندبز-خوك-شترو گاوميش)ونيز از طريق مصرف فرآورده هاي خام آلوده حيواني(بخصوص شيرو فرآورده هاي آن)بطور غير مستقيم به انسان منتقل مي شود.

كنترل و پيشگيري :

 • -واكسيناسيون دامها و حذف دامهاي آلوده

 • – عدم مصرف شير خام و غير مطمئن

 • – عدم استفاده از پنير محلي . خامه . كره تهيه شده از خامه  . بستني .

 • – كنترل تردد و نقل وانتقال دام و فراورده هاي خام دامي . فعاليت قرنطينه هاي مرزي و بين استاني

انتظارات از ساير دستگاهها در خصوص تب مالت

 • استانداري و فرمانداريها:

 • ۱- توجيه ساير دستگاهها در خصوص شركت دستگاههاي ذيربط در كميته بيماريهاي مشترك استان و انجام وظيفه محوله

 • ۳- پرداخت خسارت به دامداران در جهت كشتار و اتلاف دامهاي آلوده از طريق رديفهاي مربوطه

 • ۳-تأمين وسيله نقليه لازم جهت اكيپهاي ضربت واكسيناسيون و تست و كشتار دامپزشكي

دامپزشكي:

 • ۱- واكسيناسيون تمامي دامهاي استان با اولويت مناطق آلوده در اسرع وقت و اجراي سياست تست و كشتار همزمان با واكسيناسيون

 • ۲-آموزش دامداران و پرسنل دامپزشكي جهت مبارزه با بيماري تب مالت

نيروي انتظامي  و شهرداري 

طرق انتقال:

 • ازطريق تماس مستقيم با خون . جفت .جنين و ترشحات رحمي حيوانات آلوده(گاو -گوسفند-بز-خوك-شتر)

 •  از طريق مصرف فرآورده هاي خام آلوده حيواني(بخصوص شيرو فرآورده هاي آن)بطور غير مستقيم به انسان منتقل  مي شود.

۲۵۰۰۰ تومان – خرید
درباره این محصول نظر دهید !