پاورپوینت: تزريق نيازمندي‌هاي غيروظيفه‌مندي به معماری نرم‌افزار

۱- عدد فایل پاور(قابل ویرایش) به تعداد ۲۴ اسلاید است(این فایل برای ارائه کلاسی کاشناسی، ارشد   و دکتری عالی است)

(پاورپوینت حاضر حرفه ای است و تمام رفرنس نویسی ها رعایت شده و دارای نود های راهنما است)

تزريق نيازمندي‌هاي غيروظيفه‌مندي به معماری نرم‌افزار

بخشی از متن:

رئوس مطالب

 • اهميت ويژگی‌های کيفی

 • اهميت معماري نرم‌افزار و ارزيابی آن

 • هدف پروژه

 • تعريف معماري نرم‌افزار و ويژگی‌های کيفی مطرح

 • مدل‌سازي ويژگي‌هاي کيفي‌ و کارهاي مرتبط

 • چارچوبي براي مدل‌سازي ويژگي‌هاي کيفي در معماري نرم‌افزار برمبناي مؤلفه‌هاي جنبه‌گرا

 • اهميت ويژگیهای کيفی

 • طبقه‌بندي سنتي نيازمندي‌هاي نرم‌افزار

 • اهميت نيازمندی‌های وظيفه‌مند در ميزان دستيابي محصول نرم‌افزاري ‌‌‌ارائه شده به مشتري‌

 • به مرور زمان و در طي‌‌‌ استفاده از محصول نرم‌افزاري‌، سنجش ارزش آن بر اساس ميزان دستيابي‌‌‌اش به ويژگي‌‌هاي‌ کيفي

اهميت معماري نرم‌افزار

 • تأکيد بررسي‌هاي جديد بر نقش و اهميت معماري نرم‌افزار در تشخيص کيفيت نرم‌افزار

 • اهميت تصميم‌گيري‌هاي مختلف در هر يک از مراحل توسعه نرم‌افزار

 • اهميت خاص تصميمات در سطح معماري

 • نخستين و  پر‌هزينه‌ترين تصميم‌هاي اتخاذ شده در طول توسعه يک پروژه نرم‌افزاري

 • تاثير آن بر ويژگي‌هاي کيفي نرم‌افزار و در نتيجه بر ارزش نرم‌افزار

 • “هنگاميکه يک معماري خوب نتواند دستيابي به اهداف کيفي را تضمين کند، يک معماري ضعيف قطعاً از دستيابي به آن اهداف جلوگيري مي‌کند”

معماري نرمافزار

 • تعاريف متفاوت از معماري نرم‌افزار

 • “معماري نرم‌افزار يک برنامه يا يک سيستم کامپيوتري عبارت است از ساختار يا ساختارهايي از سيستم که از عناصر سيستم، خصوصياتي از اين عناصر که از خارج آن‌ها قابل مشاهده است و ارتباطات آن‌ها تشکيل مي‌شود.”

مدل‌سازي ويژگيهاي کيفي‌

 • به منظور ارزيابی معماري نرم‌افزار بر اساس ويژگي‌هاي کيفي‌

 • از آن‌جا که اين ويژگي‌ها معمولاً به صورت رفتارهاي متقاطع در نظر گرفته مي‌شوند

مدل طراحي مفهومي معماري نرم‌افزار

 • استفاده از مؤلفه‌هاي جنبه‌گرا  به منظور برآورده‌ساختن ويژگي‌هاي کيفي

 • تفاوت در قواعد و نيازمندي‌هاي مؤلفه‌هاي جنبه‌گرا نسبت به ديگر مؤلفه‌هاي مورد استفاده در معماري نرم‌افزار

 • مدل طراحي مفهومي معماري نرم‌افزار

کارهاي  پيش‌رو

 • بررسي دقيق امکان‌سنجي افزودن ويژگي‌هاي کيفي مختلف بر اساس الگوهاي موجود در زمينه معماري نرم‌افزار به همراه تکميل و توسعه مکانيزم  وارسي مدل پيشنهاد شده.

۲۵۰۰۰ تومان – خرید
درباره این محصول نظر دهید !