پاورپوینت: تصفيه فاضلاب صنعت پتروشيمي

۱- عدد فایل پاور(قابل ویرایش) به تعداد ۹۷ اسلاید است(این فایل برای ارائه کلاسی کاشناسی، ارشد و دکتری عالی است)

(پاورپوینت حاضر حرفه ای است و تمام رفرنس نویسی ها رعایت شده و دارای نود های راهنما است)

تصفيه فاضلاب صنعت پتروشيمي

بخشی از متن:

مقدمه :

 • امروزه با توجه به عوامل زیستی و محیطی بر زندگی و گستردگی صنعت و تکنولوژی و ساخت کارخانه های بزرگ تولیدی و شیمیایی جهت رفع نیازهای انسان و آلودگی های ناشی از آن، دستاندرکاران بهداشت ومحیط زیست را بر این داشته تا به فکر بهینه سازی اوضاع و شرایط پسابها و فاضلابهای صنعتی و شهری بر آیند و در جهت احیای زیستگاههای طبیعی و کاهش عوامل آلوده کننده مطالعات و کارهای فراوانی صورت دهند.

عمدتاً فاضلاب را به سه دسته تقسیم می کنند [۱,۲]:

 • فاضلابهای شهری

 • فاضلابهای صنعتی

 • هرزآبهای سطحی

اين راه حل به دونوع اصلي از مسائل مربوط مي شود :

 •  ۱ــ مسئله ي اقتصادي اجتماعي كه شامل طراحي صنعت و سرمايه گذاري آن در آينده است.

 • ۲ــ تكنيكهاي مربوط به پیشگیری از تولید آلاینده و تولیدات پاکتر

متيل ترشياري بوتيل اتر MTBE:

 •  نامهای مترادف: ترت بوتيل متيل اتر، ٢ متوکسی  ٢ متيل پروپان، متيل تی  بوتيل اتر، متيل ترت بوتيل اتر، متيل ١و ١ دی متيل اتر، ٢ متيل  ٢ متوکسی پروپان. فرمول شيميایی: C5-H12-O

آگاهي از مشكلات محيطي فاضلاب

 • ـــ كاهش ، به منظور رسيدن به سطح اطمينان غلظت موادي كه خصوصيتشان بوسيله بوسيله سميت حاد آن ها مشخص مي شود ،

 • ـــ  كاهش غلظت موادي كه به طور طبيعي در محيط وجود دارند از قبيل كميت هايي كه تغيير محسوسي در غلظت اوليه ندارند و در اين مورد مي توان به چندين فلز ، تركيبات نيتروژن و فسفر ، مواد آلي قابل تجزيه بيولوژيكي ، شوري و ….. اشاره كرد.

 • _ كاهش تخليه مواد مهلك ، مقاوم و قابل تجمع بيولوژيكي تا نزديك به صفر انجام شود . در مورد اول مداخله با انجام فرآيندهاي مناسب ضد آلودگي يا حتي تغيير بهتر در خود فرآيند توليد امكان دارد. در مورد دوم ممكن است كاهش يا حتي توقف فرآيند توليد لازم باشد.[۵]

راههای کاهش فاضلاب تولیدی در صنایع پتروشیمی:

 • طبق تحقیقات متعددی که در این زمینه انجام شده وهمچنین مطالعات Fontana (2002), و Pessoa (2001) راههای مهم در کاهش تولید فاضلاب

تصفيه خانه هاي مركزي فاضلاب

 • اساساً اين قبيل تصفيه خانه ها فاضلاب هاي خروجي با منشامتفاوت را بواسطه ي يك سري عمليات و مراحل نامتمايز تصفيه مي كنند فاضلاب ها ممكن است مخلوطي از فاضلاب هاي خروجي از صنايع و يا مخلوطي از فاضلاب هاي شهري و صنعتي باشد.شاخص هاي اقتصادي و سادگي كنترل از مزيت هاي اصلي اين نوع تصفيه خانه ها هستند .

شناورسازي :

 • به منظور حذف روغن هاي نامحلول، استفاده ميشود و همچنين شايد براي حذف تركيبات آلي ديگر بعد از نامحلول سازي و كمپلكس سازي شيميايي مفيد باشد

برخي از فعاليتهاي ويژه پتروشيمي براي حفظ محيط زيست به شرح زير است

 • تصفيه فاضلابهاي صنعتي و بهداشتي

 • تلاش براي جلوگيري از آلودگي هوا

 • رفع مواد زايد جامد

 • انجام پژوهشهاي زيست‌محيطي

 • توسعة فضاي سبز

مشخصه های شیمیایی ( مواد آلی ، اندازه گیری محتوای آلی،ماده غیر عالی ، گازها)

شرح فرايند قسمت تصفيه بيولوژيك :

 • پساب خروجي از DAF از نزديكي‌هاي كف حوضچه اختلاط و لاينهاي ارسال پساب بهداشتي، ‌اوره، اسيد فسفريك و لجن برگشتي به بالاي حوضچه اختلاط اوليه و درون يك قيف وارد مي‌شوند. جريانات تركيبي توسط يك همزن در اين حوضچه مخلوط مي‌شوند و از طريق يك كانال و تيغه‌هاي توزيع كننده وارد حوضچه‌هاي هوادهي بيولوژيك مي‌شود.

اين جريان در حوضچه اختلاط به دو قسمت مساوي تقسيم مي شود

 • در دو قسمت موازي جريان مي يابد. هر مسير تصفيه شامل دو لاگون (حوضچه هاي بزرگ تصفيه هوازي) بصورت سري مي باشد. يك لاگون اختلاط كامل  كه بوسيله يك لاگون اختياري  دنبال مي شود. لاگونها بصورت جريان پيوسته عمل مي كنند و اجرام بيولوژيكي برگشتي بوجود نمي آيند. لاگون هاي اختلاط كامل هر كدام به چهار هواده مجهز مي باشند. اين هواده ها جهت مخلوط كردن پساب و تهيه اكسيژن براي باكتريها به كار مي روند. در ادامه لاگونهاي اختياري هر كدام مجهز به هواده هایی  مي باشند كه همان وظيفه قبلي را دارند ولي قدرت آن از هواده هاي قبلي كمتر است.

 شرح فرايند قسمت جمع آوري روغن برگشتي

 • اين تانك جهت ذخيره و جدا كردن مخلوط آب و روغن بوسيله نيروي ثقل مورد استفاده قرار مي گيرد بدين ترتيب كه روغن به علت اينكه از آب سبكتر است در بالا و آب در پائين قرار مي گيرد.مخلوط آب و روغن از طرفAPI و چاله جمع آوري سر باره  در DAF به اين تانك وارد مي شود.جهت سهولت در جداشدن آب و روغن از يك سيستم گرمايش استفاده مي شود.

لجن فعال در كف حوضچه ته نشين شده و آب تصفيه شده از طريق خروجي سر ريز خواهد كرد

در صورت افزايش بار آلودگي، رقيق سازي يا كاهش دبي ورودي در دستور كار قرار مي گيرد.

 

۲۵۰۰۰ تومان – خرید
درباره این محصول نظر دهید !