پاورپوینت: روش های انتخاب آزمون های آماری

۱- عدد فایل پاور(قابل ویرایش) به تعداد ۲۲ اسلاید است(این فایل برای ارائه کلاسی کاشناسی، ارشد   و دکتری عالی است)

(پاورپوینت حاضر حرفه ای است و تمام رفرنس نویسی ها رعایت شده و دارای نود های راهنما است)

روش های انتخاب آزمون های آماری

بخشی از متن:

مقدمه

 • امروزه مقاله هاي علمي-پژوهشي را با روش ها و آزمون هاي آماري مورد استفاده مي شناسند و بندرت مي توان بدون استفاده از روشهاي آماري اقدام به تفسير، تبيين و تحليل نتايج به دست آمده از تحقيق ها و پژوهش هاي علمي کرد. علم آمار با پردازش داده ها و تبديل آنها به اطلاعات مورد نياز، زمينه اخذ تصميم را فراهم مي آورد.

تعريف متغير

 • متغير فاكتوري است كه در يك مطالعه مي تواند تغيير نمايد

جایگاه متغیرها در تحقیق

 • بعد از تعیین اهداف؛ و نوشتن فرضیات و سوالات، باید سعی شود به دقت متغیرهای تحقیق تبیین شود. اندازه گیری متغیرها برای رسیدن به اهداف تحقیق الزامی است. به این معنی که بررسی فرضیات و سوالات تحقیق فقط در صورت اندازه گیری دقیق متغیرها مهیا می شود.

 • بعد از تعیین متغیرها باید مشخصات آنها را نیز به دقت بیان نماییم. این مشخصات شامل، نوع، نقش، مقیاس، واحد، تعریف علمی و تعریف عملیاتی می باشد.

انواع متغيرها

 • كمي quantitative

 • كيفي qualitative

تعريف متغيرها

 • تعريف علمي

 • تعريف عملي

مفروضات استفاده از آزمونهای پارامتری

 • ۱-     مشاهده­ های ما باید از جمعیّت­ های آماری که دارای توزیع نرمال هستند به دست آمده باشند.

 • ۲-     این جمعیّت ­های آماری باید دارای واریانس برابر باشند (فرض همگن بودن واریانس­ها).

 • ۳-     متغیرها باید حداقل با مقیاس فاصله ای اندازه­ گیری شده باشند.

 • ۴-     مشاهده­ های ما باید مستقل از یکدیگر باشند. یعنی انتخاب هر موردی از میان جمعیّت، برای قرار­دادن آن مورد در نمونه، نباید مشکل و خللی در شانس انتخاب شدن هر­یک از موارد دیگر در نمونه ایجاد کند.

تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) :

 • تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) نیز مانند تحلیل واریانس (ANOVA) با بررسی تفاوت بین گروه ها سر و کار دارد. با این تفاوت که تحلیل واریانس ((ANOVA یک روش یک متغیره بوده و سعی می کند تا از این طریق به سنجش تفاوت گروه ها بر اساس یک متغیر وابسته کمی بپردازد. در حالی که تحلیل واریانس چند متغیره با بیش از یک متغیر وابسته سر وکار داشته و سعی می کند تا به بررسی و سنجش تفاوت گروه ها بر اساس چندین متغیر وابسته کمی به طور همزمان بپردازد.

معرفی چند آزمون آماری

 • آزمون t-student: اين آزمون براي ارزيابي ميزان همقوارگي يا يكسان بودن و نبودن ميانگين نمونه اي با ميانگين جامعه در حالتي به كار مي رود كه انحراف معيار جامعه مجهول باشد. همچنين اين آزمون مواقعي كه خطاي استاندارد جامعه نامعلوم و خطاي استاندارد نمونه معلوم باشد، كاربرد دارد.

۲۵۰۰۰ تومان – خرید
درباره این محصول نظر دهید !