پاورپوینت: سامانه برنامه ریزی منابع سازمان

۱- عدد فایل پاور(قابل ویرایش) به تعداد ۳۷ اسلاید است(این فایل برای ارائه کلاسی کاشناسی، ارشد   و دکتری عالی است)

(پاورپوینت حاضر حرفه ای است و تمام رفرنس نویسی ها رعایت شده و دارای نود های راهنما است)

ENTERPRISE RESOURCE PLANNING

سامانه برنامه ریزی منابع سازمان

بخشی از متن:

مقدمه

 • امروزه مدیران جهت اداره کارآمد و بهره گیری موثرازمنابع یک سازمان نیازمند برنامه ریزی هستند.سازمانها امروزه در جهت جهانی شدن رقابت می کنند.تغییرات و پیچیدگی فعالیت های کسب و کاروافزایش رقابت باعث شده تا ازآخرین فناوری اطلاعات تحت عنوان ERP درزمینه فعالیت سازمانها با هدف اعمال مدیریت یکپارچه برمنابع سازمان وایجاد ارتباط بهتر بین اجزای مختلف  یک سازمان وساختاری قابل اعتماد و اطمینان؛استفاده گردد.

تاریخچه ERP :

 • ازاوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی،ظهور نرم افزارهای یکپارچه ای تحت عنوان ERPبا هدف استفاده در سازمانهای بزرگ،توسعه زیادی پیدا کردند این نرم افزارها سیستمهای از پیش طراحی شده ای هستند که پس از اندک تغییراتی در آنها توسط مشاوران پیاده سازو مشاوران تحلیل گرفرایند سازمانی پیاده سازی و اجرا می شوند. این نرم افزارها برخلاف نرم افزارهای قدیمی که در سازمانها و از طریق واحدهای مختلف سازمانی توسعه پیدا می کردند؛مجموعه ای یکپارچه هستند که دارای ماژولهای مختلف بوده و هر زمان که نیاز به اضافه کردن ماژول دیگری به آنها باشد ، این کار به راحتی صورت می گیرد. همچنین ارتباط مثبت ناشی از به کارگیری سیستم ERP دو تا سه سال بعد از به کارگیری این سیستم آشکار می شود.

انجمن کنترل تولید و موجودی آمریکا ERPرا بصورت زیر تعریف می کند:

 • روشی برای برنامه ریزی و کنترل موثرتمامی منابع مورد نیازبرای دریافت،تولید،ارسال و پاسخگویی به نیازهای مشتریان،در شرکتهای تولیدی،توزیعی و خدماتی است.

 • ERPیک راه حل مبتنی بر فناوری اطلاعات است که تمام منابع سازمان را توسط یک سیستم به هم پیوسته با سرعت،دقت ؛کیفیت بالا در کنترل مدیران سطوح مختلف سازمان قرار  می دهد ، تا بطورمناسب فرآیند برنامه ریزی و عملیات سازمان را مدیریت نمایند.

پنج روش راهکارهای مدرن ERPدر افزایش چابکی کسب و کار

 • ۱- هوش تجاری بی درنگ

 • ۲- تشویق به بهبود در فرآیند های کسب وکار

 • ۳- بهره گیری از فناوری های همراه

 • ۴- خود کار سازی در سطح کاربر نهایی

 • ۵- بهره مندی از معماری ابری و طراحی ماژولی

تشویق برای بهبود در فرایند کسب و کار

 • توان هر تصمیم گیرنده مسئول در کسب و کار دراتخاذ این تصمیم ها در زمان مناسب ، و در هر مکانی که حضور دارندمی تواند چابکی و پاسخ گویی هر شرکت را بالا ببرد.

سیستمهای تشکیل دهنده سامانه ERP :

سامانه ERP شامل مجموعه های گوناگون و متعددی است که یکپارچگی آنها اهمیت و ارزشی مضاعف را برای سازمان و شاخه های مختلف آن پدید می آورد.

 • ۱- مجموعه  اطلاعات پایه سازمان

 • ۲ – مجموعه اطلاعات پایه کنترل پروژه

 • ۳ – مجموعه اطلاعات پایه تولید و سرویس

 • ۴ – مجموعه اطلاعات پایه لجستیک و تدارکات

 • ۵ – مجموعه اطلاعات پایه منابع انسانی

 • ۶ – مجموعه اطلاعات پایه مــــالی

 • ۷ – مجموعه زیرسیستمهای لجستیکی

 • ۸ – مجموعه زیر سیستمهای تولید

معمــــاری ERP:

 • ۱- کنترل مالی(CONTROL INVENTORY)

 • ۲- صورت حساب مواد(BILL OF MATERIAL)

 • ۳-برنامه ریزی نیازمندی ها(REQUIREMENTS PLANNING)

 • ۴-حساب هزینه ها (COST ACCOUNTING)

 • ۵- برنامه ریزی بودجه (BUDGETING)

 • ۶- خرید و دریافت(PURCHASING / RECEIVING)

 • ۷- سفارش فروش و حمل( SALES ORDER/SHIPPING)

آثارسیستمهای ERP برحسابداری مدیریت :

 • درسالهای اخیر، پژوهشهای بیشتری درزمینه آثارسیستمهای ERP برحسابداری مدیریت، صورت گرفته است که به ذکرنتایج برخی ازآنها می پردازیم. یافته های ماکارونه(۲۰۰۰) نشان می دهد که کلیه شرکتهای مورد پژوهش، تجربه اصلاحاتی را درفعالیتهای نظارتی مدیریت و مراکزمسئولیت خود داشته اند و انعطاف پذیری سیستمهای ERP برای آنها نوعی مزیت به شمارآمده است. ازسوی دیگر، نتایج تحقیق وی نشان می دهد که استفاده ازسیستمهای ERP منجربه افزایش کاربرد شاخصهای غیرمالی درنزد شرکتهای مورد مطالعه نشده است. بوث و همکاران (۲۰۰۰) دربررسی تاثیرسیستمهای ERP برنظام حسابداری مدیریت شرکتهای استرالیایی، چنین نتیجه گیری کرده اند که عملکرد سیستمهای مزبور در پردازش معاملات و تصمیم گیریهای موردی؛ مطلوب ترازعملکرد آنها به هنگام تصمیم گیریهای پیچیده و گزارشگری بوده است و درمجموع، سیستمهای ERP نقش کم رنگی را دربه کارگیری رویه های جدید حسابداری ایفا نموده اند.

نتیجه گیری

 • اگر شرکتها بخواهند برای چابک تر شدن از ابداعات فناوری به مثابه یک تخته شیرجه استفاده کنند موانع بر سر راه همگام سازی این ابداعات باید کم باشد رایانش ابری این موانع را کاهش می دهد خصوصا در شرایطی که نرم افزار به صورت یک خدمت ارائه میشود و همینطور شرکتها میتواند با استفاده از این نرم افزار کسب و کار بهتری داشته باشند. با دانلود نرم افزار، مسئولیتهای مدیریت سامانه به فروشنده منتقل میشود و شرکت میتواند تلاش بیشتری برای کسب و کارش انجام دهدو از نگرانیش در خصوص محیط فناوری اطلاعات پیچیده اش کم کند.

 • ERP به عنوان پایگاه اطلاعاتی  مرکزی و یکپارچه اطلاعات سودمند و متعددی را فراهم می نماید. راه اندازی و پشتیبانی از یک سامانه ERP مستلزم صرف مبالغ هنگفت و زمان می باشد. سیستم ERP  از جمله برنامه های یکپارچه اطلاعاتی در برنامه ریزی منابع سازمانی است.این سیستم مجموعه ای یکپارچه از انواع سیستمها ی اطلاعاتی است که هر یک وظیفه تدارک اطلاعات تخصصی مربوط را عهده دار هستند.

۲۵۰۰۰ تومان – خرید
درباره این محصول نظر دهید !