پاورپوینت: فرآیندهای جداسازی در صنایع شیمیایی

۱- عدد فایل پاور(قابل ویرایش) به تعداد ۱۹ اسلاید است(این فایل برای ارائه کلاسی کاشناسی، ارشد و دکتری عالی است)

(پاورپوینت حاضر حرفه ای است و تمام رفرنس نویسی ها رعایت شده و دارای نود های راهنما است)

فرآیندهای غشایی استخراج مایع-مایع جذب سطحی تغلیظ

فرآیندهای جداسازی در صنایع شیمیایی

بخشی از متن:

فرآیندهای غشایی

 • غشا (Membrane) یک لایه ی نازک از جنس مواد خاص است که می تواند اجزای تشکیل دهنده ی یک سیال (گاز و مایع) را بطور انتخابی از آن جدا کند. در واقع غشا وسیله ای است که بر اساس اندازه های مولکولی جداسازی انجام می دهد. در یک فرآیند غشایی، عموماً دو فاز وجود دارد که بصورت غیر مستقیم و توسط یک فاز سوم (غشا) با هم در تماس هستند. بنابراین فرآیندهای غشایی جزو عملیات تماس غیرمستقیم دو فاز می باشند. جداسازی اجزای دو فاز از طریق غشا بصورت فیزیکی می باشد. بدین صورت که غشا نسبت به یکی از اجزای مخلوط انتخاب پذیر است و انتقال این جز از یک فاز به فاز دیگر انجام می شود. بدین ترتیب یکی از فازها نسبت به جز انتخابی تهی و فاز دیگر نسبت به آن جز غنی می گردد.

اساس جداسازی بوسیله ی غشاها بصورت زیر است:

 • ۱- نفوذ (Diffusion)

 • ۲- تراوش (Permeation)

بسته به ماهیت دو فازی که توسط غشا در حال تماس هستند، فرآیندها به سه دسته تقسیم می شوند:

 • فرآیندهای گاز-مایع

 • فرآیندهای گاز-گاز

 • فرآیندهای مایع-مایع

استخراج از مایعات

  استخراج مایع-مایع (Liquid-Liquid Extraction)

 • در عملیات استخراج-مایع که استخراج با حلال نیز نامیده می شود، اجزای یک محلول مایع بوسیله ی تماس با یک مایع نامحلول دیگر جدا می شود.

 • اگر موادی که جزئی از محلول اولیه هستند، به مقدار متفاوتی در دو فاز پخش شود، جداسازی نسبی حاصل می شود.

 • در واقع این عملیات تماس مستقیم دو فاز مایع نامحلول می باشد.

 • بدلیل اینکه از عاملی غیر از گرما برای جداسازی استفاده می شود، در دسته ی عملیات غیرمستقیم قرار می گیرد.

 • اختلاف در حلالیت اجزا عامل جداسازی در روش استخراج مایع-مایع است.

حالت های استفاده از عملیات استخراج

 • اگر هزینه ی استخراج در مقایسه با سایر روش های جداسازی مایعات (مانند تقطیر و تبخیر) کمتر باشد

 • در مواردی که برای جلوگیری از تجزیه ی حرارتی مواد به دمای کمتری نیاز است

 • جایگزینی برای روش های شیمیایی

 • نزدیکی دمای جوش یا فشار بخار اجز

 • اگر گرمای نهان تبخیر اجزا زیاد باشد

نمونه هایی از عملیات استخراج مایع-مایع

 • استخراج پنی سیلین با استفاده از حلال بوتیل استات (C6H12O2)

 • استخراج استن از آب با استفاده از حلال MIK (متیل ایزوبوتیل کتون) (C6H12O)

 • استخراج روغن های روانکار (با دمای جوش بیش از ۳۰۰ درجه ی سانتیگراد) با استفاده از حلال های قطبی زود جوش مانند فنل (C20H14O4)، فورفورال (C5H4O2)، از پارافین ها

۲۵۰۰۰ تومان – خرید
درباره این محصول نظر دهید !