پاور: تعيين مُد بهينه عملكرد DG با در نظر گرفتن برخي شاخص‌هاي قابليت اطمينان

فایل زیر شامل

۱- عدد فایل پاور(قابل ویرایش) به تعداد ۴۸ اسلاید است(این فایل برای ارائه کلاسی ارشد و دکتری عالی است)

قسمتی از متن پاور

 • نتیجه گیری
 • نزديك بودن پاسخ بهينه به پاسخ حالتي كه DG در كل سال در مُد پشتيبان بهره‌برداري مي‌شود، زمانيكه هدف كاهش SAIDI يا EENS است.
 • بهينه بودن پاسخ بدست آمده از بكارگيري روش‌هاي پيشنهادي.
 • تأثير مثبت عملكرد جزيره‌اي ارادي در بهبود شاخص‌هاي قابليت اطمينان.
 • كارآمد بودن روش پيشنهادي براي كاهش هزينه‌ي كلي بهره‌برداري.
 • امكان بهره‌برداري بهينه از DG با استفاده از روش پيشنهاد شده در پايان نامه.
 • پیشنهادها براي ادامه كار
 • پياده‌سازي عملي طرح‌هاي پيشنهادي و طراحي كنترلر.
 • بررسي تعيين مُد بهينه‌ي عملكرد DG در محيط بازار برق.
 • تعيين ظرفيت، مكان و مُد بهينه‌ي DG با معيار قابليت اطمينان.
 • تعيين مُد بهينه‌ي عملكرد DG، با حضور چندين منبع توليد پراكنده.
 • بررسي مسأله‌ براي DGهاي با تكنولوژي‌هاي تجديدپذير مانند انرژي باد و …
 • تأمين توان راكتيو توسط DG و تأثير آن بر تعيين مُد بهينه‌ي عملكرد DG.
پاور: تعيين مُد بهينه عملكرد DG با در نظر گرفتن برخي شاخص‌هاي قابليت اطمينان

پاور: تعيين مُد بهينه عملكرد DG با در نظر گرفتن برخي شاخص‌هاي قابليت اطمينان

20000 تومان – خرید
درباره این محصول نظر دهید !