پایان نامه : بررسی ترمودینامیکی سیستم تبرید اجکتوری

فایل زیر شامل

۱- عدد فایل ورد(قابل ویرایش) پایان نامه ارشد به همراه فایل پی دی اف به تعداد ۱۱۰صفحه است

چکیده

انرژی عامل مهمی در ایجاد سرمایه و پیشرفت اقتصادی هست. با توجه به افزایش روزافزون بهای حامل‌های انرژی و انرژی بری قابل‌توجه سیستم‌های تهویه قدیمی، سیستم‌های خنک‌کننده جدید توجه زیادی به خود جلب کرده و به‌عنوان جایگزینی مناسب برای خنک کردن فضای مسکونی و تجاری معرفی‌شده است. یکی از این سیستم‌ها، سیستم سرمایش سیکل اجکتوری است. که یک انتخاب مناسب برای تولید برودت به‌منظور تهویه مطبوع فضاهای یادشده است. ای سیستم ها در دماهای پایین (بین ۷۰ تا ۹۰ درجه سانتی‌گراد) راه‌اندازی می‌شود سیستم خنک‌کننده اجکتوری انرژی بسیار کمتری در مقایسه با کولرهای قدیمی که با کمپرسور کار می‌کردند، مصرف خواهد کرد. علاوه بر این، سیکل اجکتوری ساده، قابل‌اعتماد، مناسب برای ساختمان‌ها و سازگار با محیط است. برای شبیه‌سازی  ترمودینامیکی اجکتور از نرم‌افزار EES استفاده‌شده و نتایج نشان می‌دهد که. با افزایش دمای ژنراتور و دمای تبخیرکننده نسبت سوار کردن هم افزایش می‌یابد، درحالی‌که افزایش دمای چگالنده منجر به کاهش تدریجی نسبت سوار کردن می‌گردد. نسبت محیط اجکتور باید به‌گونه‌ای تنظیم شود تا عملکرد مطلوب سیستم خنک‌کنندهٔ اجکتور تحت شرایط کاری مختلف حفظ شود. نسبت سوار کردن، نسبت محیط و فشار اختلاط بیشترین حساسیت را نسبت به تغییر در شرایط چگالنده دارند. بازدهی‌های اجکتور از پارامتر مهم در مدل بررسی‌شده است و می‌توانند منجر به تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای در نسبت سوار کردن شوند. نازل و بازدهی‌های اختلاط بر نسبت محیط تأثیر بیشتری بر بازدهی منتشرکننده دارند . به‌هرحال فشار اختلاط بیشترین حساسیت را نسبت به تغییرات در بازدهی منتشرکننده دارد.

کلمات کلیدی: سیکل اجکتور- سیستم سرمایش تبخیری – جریان چگالش

فهرست مطالب

۱فصل اول…. ۱

۱-۱مقدمه  ۲

۱-۲اجکتور   ۳

۱-۳تعریف اجکتور: ۴

۱-۴فرضیه‌ها و شرایط مرزی پژوهش حاضر   ۵

۱-۵متغیرهای مسئله حاضر   ۶

۱-۶اهداف تحقیق   ۶

۱-۷ساختار پایان‌نامه    ۷

۲فصل دوم. . ۸

۲-۱مقدمه  ۹

۲-۲پژوهش های سیستم تبرید اجکتوری   ۹

۲-۳تئوری اختلاط در فشارثابت    ۱۰

۲-۳-۱مببرد های مورداستفاده. ۱۵

۲-۴پژوهش حاضر   ۱۸

۲-۵جمع بندی فصل     ۲۰

۳فصل سوم. ۲۲

۳-۱مقدمه    ۲۳

۳-۲معرفی نرم‌افزار     ۲۳

۳-۲-۱حل اولین معادله و استفاده از بخش معادلات فرمت شده. ۲۵

۳-۲-۲نوشتن معادلات خوش فرم ( حروف یونانی، زیر نویس، فرمتهای خاص). ۲۶

۳-۳معادلات حاکم   ۲۹

۳-۳-۱فرضیات وداده‌های اولیه مسئله    ۳۰

۳-۳-۲فرموله کردن مسئله اجکتور.. ۳۱

۳-۳-۳نسبت جرمی اجکتور.. ۳۲

۳-۳-۴تعاریف و محدودیتهای ترمودینامیکی            ۳۳

۳-۳-۵زیر سیستم سیکل سرمایش اجکتور.. ۳۴

۳-۳-۶نسبت جرم و ضرایب عملکرد. ۳۷

۳-۴- اعتبار سنجی.. ۴۷

۴فصل چهارم . ۴۹

۴-۱مقدمه  ۵۰

۴-۲نتایج شبیه‌سازی       ۵۰

۴-۳شرایط مرزی اولیه : ۵۰

۴-۴بررسی تأثیر نوع سیال برعملکرد  اجکتور   ۵۷

۴-۵بهینه‌سازی طرح     ۶۰

۴-۶فریون گاز R22   ۷۳

۴-۷نتیجه گیری       ۷۷

۵فصل پنجم. ۷۸

۵-۱جمع بندی و نتیجه گیری   ۷۹

۵-۲نتایج کلی تحقیق   ۸۰

۵-۳پیشنهاد کار برای آیندگان   ۸۱

فهرست اشکال

شکل ‏۱‑۱ نمایی از یک اجکتور.. ۴

شکل ‏۳‑۱ آیکون‌های مهم در برنامه EES. 25

شکل ‏۳‑۲ توابع موجود در نرم‌افزار موردبررسی… ۲۹

شکل ‏۳‑۳ نمایی از شکل اولیه موردبررسی… ۳۱

شکل ‏۳‑۴ دیاگرام شماتیک سیکل سرمایش اجکتوری… ۳۴

شکل ‏۳‑۵ مراحل عملیاتی در یک اجکتور.. ۳۵

شکل ‏۳‑۶ عملکرد سیکل اجکتور.. ۳۶

شکل ‏۳‑۷  سیالات عامل استفاده‌شده در سیکل اجکتور در  مقالات علمی و تحقیقات…. ۴۶

شکل ‏۳‑۸  اعتبار سنجی کار حاضر باکار جیانگیان و همکاران [۴۰] ۴۸

شکل ‏۴‑۱   میزان خطا کار حاضر باکار یابچی… ۵۲

شکل ‏۴‑۲  تغییرات μ برحسب ηd   و برای گاز  r123.. 52

شکل ‏۴‑۳  تغییرات μ برحسب η n  و برای گاز  r123.. 53

شکل ‏۴‑۴  تغییرات μ برحسب η m  و برای گاز  r123.. 53

شکل ‏۴‑۵  تغییرات μ برحسب η n  و برای گاز  r141b. 54

شکل ‏۴‑۶  تغییرات μ برحسب η m  و برای گاز  r141b. 54

شکل ‏۴‑۷  تغییرات μ برحسب η d  و برای گاز  r141b. 55

شکل ‏۴‑۸ تغیرات دما به نسبت سطح.. ۵۶

شکل ‏۴‑۹  تغییرات میو نسبت به دما ۵۶

شکل ‏۴‑۱۰ تغییرات h نسبت به انتروپی های مختلف برای گاز R141b. 57

شکل ‏۴‑۱۱ تغییرات دما نسبت به انتروپی های مختلف برای گاز R141b. 58

شکل ‏۴‑۱۲ تغییراتCOP نسبت به دما های مختلف برای گاز R123.. 58

شکل ‏۴‑۱۳ تغییراتCOP نسبت به دما های مختلف برای گاز R141b. 59

شکل ‏۴‑۱۴ تغییرات سطح  نسبت به دما های مختلف برای گاز R123.. 59

شکل ‏۴‑۱۵ تغییرات سطح  نسبت به دما های مختلف برای گاز R141b. 60

شکل ‏۴‑۱۶ تغییر ضریب سوار نسبت ضریب عملکرد. ۶۱

شکل ‏۴‑۱۷ تغییر نسبت سطح نسبت ضریب عملکرد. ۶۱

شکل ‏۴‑۱۸ تغییر  COP نسبت ضریب عملکرد. ۶۳

شکل ‏۴‑۱۹ میزان ضریب سوارشدن نسبت به ضریب عملکرد. ۶۳

شکل ‏۴‑۲۰ میزان نسب سطح نسبت به ضریب عملکرد. ۶۴

شکل ‏۴‑۲۱ میزان ضریب سوارشدن نسبت به راندمان اجکتور.. ۶۴

شکل ‏۴‑۲۲ تغییرات نسبت سطح برحسب دمای اجکتور.. ۶۵

شکل ‏۴‑۲۳ تغییرات راندمان اجکتور و نسبت سطح.. ۶۶

شکل ‏۴‑۲۴ تغییرات راندمان اجکتور برحسب μ.. ۶۷

شکل ‏۴‑۲۵ تغییرات دمای کمپرسور  برحسب μ.. ۶۸

شکل ‏۴‑۲۶ تغییرات دمای کمپرسور  برحسب ضریب سطح.. ۶۸

شکل ‏۴‑۲۷ تغییرات دمای کمپرسور  برحسب  فشار.. ۶۹

شکل ‏۴‑۲۸ محدوده‌های فشار در کمپرسور ، ژنراتور و اجکتور.. ۷۰

شکل ‏۴‑۲۹ ضریب عملکرد برای گاز R-123 به ازای دماهای… ۷۱

شکل ‏۴‑۳۰ ضریب عملکرد برای گاز R-134 به ازای دماهای… ۷۱

شکل ‏۴‑۳۱ :دیاگرام دما برحسب  آنتروپی  برای گاز R-22.. 73

شکل ‏۴‑۳۲  دیاگرام دما برحسب آنتروپی برای آمونیاک…. ۷۴

شکل ‏۴‑۳۳: دیاگرام دما برحسب آنتروپی برای  گاز R-12.. 74

شکل ‏۴‑۳۴: تغییرات Μ برای گازهای جدید نسبت به دمای کمپرسو متغیری… ۷۴

شکل ‏۴‑۳۵  تغییرات ضریب سوار شدگی برحسب دمای کمپرسور گازهای جدید. ۷۵

شکل ‏۴‑۳۶ مقایسه ضریب عملکرد گازهای فریون در سیستم اجکتوری تهویه مطبوع وبرمبنای تغییرات ضریب عملکرد با دمای اواپراتور.. ۷۶

 

فهرست جداول

جدول ‏۴‑۱ نتایج کلی اجکتور.. ۶۲

جدول ‏۴‑۲ خلاصه نتایج ارائه‌شده در تحقیق… ۶۹

جدول ‏۴‑۳ خلاصه عملکرد در خصوص نوع مبرد. ۷۲

جدول ‏۴‑۴ عملکرد گازهای مختلف…. ۷۵

جدول ‏۴‑۵ عملکرد گازهای مختلف…. ۷۷

45000 تومان – خرید
درباره این محصول نظر دهید !