پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی ردپای زبان گزارشگری تجارت توسعه پذیر بر عملکرد مالی شرکت¬ها در محیط فعالیت ایران

عنوان:

بررسی ردپای زبان گزارشگری تجارت توسعه پذیر بر عملکرد مالی شرکت­ها در محیط فعالیت ایران

چکيده

افشای شرکت یکی از عناصر اساسی تأثیرگذار بر کارایی بازار سرمایه است. هدف اصلی پژوهش این است که تحلیل کنیم چگونه استفاده از زبان گزارشگری تجاری (XBRL) بر بهبود عملکرد مالی در بازار سرمایه اثر می­گذارد. پژوهش­های حسابداری و مالی استدلال می­کنند که افزایش سطح افشای شرکت­ها، باعث بهتر شدن عملکرد مالی شرکت­ها می­شود. کارشناسان متعدد بر این باورند که اتخاذ تصمیم XBRL، شفافیت و کیفیت گزارشگری را افزایش می­دهد، بنابراین تصویبXBRL باعث بهبود عملکرد مالی شرکت­ها می­شود. یکی از علت­ها این بهبود این مورد می­باشد که با افزایش سطح کیفیت گزارشگری، سرمایه­گذاران و سایر استفاده­کنندگان از اطلاعات افشا شده می­توانند به­طور قابل اتکا و منطقی در مورد سرمایه­گذاری خود تصمیم­گری نمایند.

عملکرد مالی یک موضوع کلاسیک است و در تحقیقات پیشین با بررسی رسانه­های سنتی مانند گزارش­های سالیانه مورد مطالعه قرار گرفته است. ممکن است بپرسیم که آیا با تجزیه­و­تحلیل اطلاعات منتشر شده از طریق زبان گزارشگری تجاری توسعه­پذیر، بازآزمایی این رابطه ضروری است. در واقع، XBRL به عنوان یک رسانه اطلاعاتی همراه با سایر رسانه­های سنتی کاغذی مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، ویژگی­های خاص افشا بر اساس XBRL، ضرورت بازنگری تاثیر این رسانه­ها را برجسته می­کند. زبان گزارشگری تجاری توسعه­پذیر می­تواند مقدار زیادی اطلاعات را جمع­آوری و منتشر کند و این به مراتب بیش از رسانه­های سنتی است و اینکه اطلاعات در فرمت XBRL به سرعت منتشر می­شوند. XBRL یک ابزار ارتباطی مفید برای کاهش شکاف اطلاعاتی است یا ابزار هزینه­ای است که باعث سوء تفاهم بیشتر می­شود پاسخ به این سؤالات نیاز به آزمایش بیشتر دارد. و از آنجا که پژوهش­های قبلی در مورد زبان گزارشگری تجاری توسعه­پذیر در ایران برای جمع­آوری داده­های خود از پرسشنامه استفاده کرده­اند پژوهش حاضر جز پژوهش­های اولیه­ای است که در فضای اقتصادی ایران در خصوص رابطه بین پذیرش زبان گزارشگری تجاری توسعه­پذیر و بهبود عملکرد مالی واقعی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران بهره برده است؛ بنابراین این پژوهش می­تواند الگوی مناسبی برای پژوهش­های آتی در نظر گرفته شود. همچنین به منظور انجام پژوهش­های آتی پیشنهاد می­شود محققان این پژوهش را به صورت مجزا در هر یک از صنایع فعال بورس ارائه دهند تا بتوان در مورد هر صنعت نتایج دقیق­تری را بدست آورد

نتایج تجربی این مطالعه اثرات مثبت XBRL بر عملکرد مالی را اثبات می­کند، اگر چه برخی از اشکالات بالقوه وجود دارد اما زبان گزارشگری تجاری توسعه­پذیر می­تواند به طور موثر سبب بهبود عملکرد مالی شرکت­ها شود. XBRL، روش­های ارائه اطلاعات را به شدت بهینه­سازی کرده و این فن­آوری کاربر پسند، برای کاهش شکاف اطلاعاتی مفید می­باشد، کیفیت ارزیابی شرکت­ها را افزایش می­دهد و هزینه سرمایه را کاهش می­دهد. نتایج این مطالعه انگیزه بسیار خوبی برای محققان و کارشناسان برای بررسی XBRL ایجاد می­کند.

فایل زیر شامل

۱- عدد فایل ورد پایان نامه ارشد به همراه فایل پی دی اف به تعداد ۱۳۰ صفحه است.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                                                                 صفحه

 

۱-فصل اول ۲

۱-۱-تعريف مسأله و بيان سؤالهاي  اصلي تحقيق.. ۳

۱-۲-ضرورت انجام تحقیق   ۷

۱-۳-هدف اصلی تحقیق       ۷

۱-۴-هدف کاربردی تحقیق   ۷

۱-۵-فرضیههای تحقیق         ۷

۱-۶-قلمرو پژوهش              ۸

۱-۶-۱-قلمرو موضوعی.. ۸

۱-۶-۲-قلمرو مکانی.. ۸

۱-۶-۳-قلمرو زمانی.. ۸

۱-۷-روش گردآوري اطلاعات… ۹

۱-۸-متغیرهای تحقیق          ۹

۱-۸-۱-متغیر وابسته. ۹

۱-۸-۲-متغیر مستقل.. ۱۰

۱-۸-۳-متغیر مستقل.. ۱۰

۱-۹-روش تجزيه و تحليل اطلاعات… ۱۰

۱-۱۰-تعریف واژگان کلیدی   ……………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۱۱-زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر؛   ۱۱

۱-۱۲-جمع بندی فصل         ۱۲

۲-فصل دوم  ۱۳

۲-۱-مقدمه                     ۱۴

۲-۲-مراحل تکامل گزارشگری اطلاعات      ۱۵

۲-۲-۱-گزارشگری مالی سنتی و محدودیتهای آن. ۱۵

۲-۲-۲-تأثیر فناوری بر گزارشگری مالی.. ۱۶

۲-۳-عوامل توجیه کننده تقاضا برای زبان گزارشگری تجاری توسعهپذیر. ۱۸

۲-۴-زبان گزارشگری تجاری توسعهپذیر (XBRL). 19

۲-۵-اجزاء زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر    ۲۲

۲-۶-مشخصات (ویژگیها)    ۲۲

۲-۶-۱-واژهنامه. ۲۴

۲-۷-سند مصداق (نمونه)     ۲۷

۲-۸-تاریخچه زبان تجاری توسعهپذیر. ۲۸

۹-۲- زبان گزارشگری تجاری توصعهپذیر (XBRL) در ایران.. ۲۹

۱۰-۲-زبان گزارشگري اطمينان‌بخشي توسعه‌پذير (XARL) 30

۲-۹-فرآیند پیاده سازی سیستم گزارشگری بر مبنای  XBRL.. 31

۲-۱۰-نحوه عملکرد XBRL   ۳۲

۱۳-۲- مزایای زبان گزارشگری تجاری توسعهپذیر (XBRL) 33

۲-۱۱-ضعفهاي بالقوه زبان گزارشگری تجاری توسعهپذیر    ۳۴

۲-۱۲-تعریف حوزه         ۳۵

۲-۱۳-عوامل موفقيت پياده سازي XBRL.. 36

۲-۱۳-۱-عوامل محيطي.. ۳۷

۲-۱۳-۲-عوامل سازماني.. ۳۸

۲-۱۳-۳-عوامل فنآوري.. ۳۸

۲-۱۳-۴-میزان آگاهی     ۳۹

۲-۱۴-چالشهاي زبان تجاری توسع هپذیر(XBRL). 39

۲-۱۵-ارزیابی عملکرد        ۴۰

۲-۱۶-طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد شرکتها ۴۲

۲-۱۶-۱-طبقهبندی معیارهای ارزیابی عملکرد مالی.. ۴۴

۲-۱۶-۲-رویکرد حسابداری.. ۴۴

۲-۱۶-۳-رویکرد مدیریت مالی.. ۴۴

۲-۱۶-۴-رویکرد اقتصادی.. ۴۴

۲-۱۶-۵-رویکرد تلفیقی.. ۴۵

۲-۱۷-پیشینه تحقیقات انجام شده   ۴۶

۲-۱۷-۱-تحقیقات انجام شده در داخل کشور    ۴۶

۲-۱۷-۲-مطالعات خارجی.. ۴۹

۳-فصل سوم  ۵۱

۳-۱-مقدمه                     ۵۲

۳-۲-طرح مسئله تحقیق        ۵۳

۳-۳-تدوین فرضیههای تحقیق     ۵۳

۳-۴-کلیات روش تحقیق      ۵۴

۳-۴-۱-قلمرو پژوهش…. ۵۴

۳-۴-۲-قلمرو موضوعی.. ۵۴

۳-۴-۳-قلمرو مکانی.. ۵۴

۳-۴-۴-قلمرو زمانی.. ۵۵

۳-۵-روش تحقیق              ۵۶

۳-۶-متغیرهای تحقیق و شیوه اندازهگیری آنها ۵۶

۳-۶-۱-متغیر وابسته. ۵۷

۳-۶-۲-بازده داراییها ۵۷

۳-۶-۳-حاشیه سود خالص…. ۵۷

۳-۶-۴-نرخ بازده حقوق صاحبان سهام. ۵۸

۳-۷-متغير كنترلی      ۵۸

۳-۷-۱-اندازه شرکت… ۵۸

۳-۸-بتای بازار                 ۵۹

۳-۸-۱-اهرم مالی.. ۵۹

۳-۸-۲-متغیر مستقل.. ۵۹

۳-۹-خلاصه فصل              ۶۰

۴-فصل چهارم     ۶۱

۴-۱-مقدمه                     ۶۲

۴-۲-آمار توصیفی               ۶۳

۴-۳-آمار استنباطی              ۶۴

۴-۳-۱-آزمون فرضیهها ۶۵

۴-۳-۲-آزمون مانایی متغیرها ۶۵

۴-۳-۳-آزمون همانباشتگی متغیرها ۶۶

۴-۴-نتیجه آزمون فرضیه اول  ۶۷

۴-۴-۱-تحلیل نتیجه آزمون فرضیه اول      ۶۸

۴-۴-۲-نتیجه آزمون فرضیه دوم. ۶۸

۴-۴-۳-تحلیل نتیجه آزمون فرضیه دوم. ۶۹

۴-۵-تحلیل نتیجه آزمون فرضیه سوم. ۷۰

۴-۶-خلاصه فصل              ۷۱

۵-فصل پنجم  ۷۲

۵-۱-مقدمه                     ۷۳

۵-۲-خلاصه تحقیق            ۷۴

۵-۳-تطبیق نتایج فرضیهها   ۷۴

۵-۳-۱-نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. ۷۴

۵-۳-۲-نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم. ۷۵

۵-۳-۳-نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم. ۷۵

۵-۳-۴-نتیجهگیری و پیشنهادهای کاربردی.. ۷۵

۵-۴-محدودیتهای تحقیق      ۷۶

۵-۵-پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. ۷۷

۵-۶-خلاصه فصل              ۷۷

برای مطالعه رایگان بیش از ۵۰ درصد پایان نامه کلیک کنید

  • softmec
  • هیچ
  • 70 بازدید
  • 29 آوریل 21
برچسبها
محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

0